Bài hát: Thầy - Người làm tươi đẹp cuộc đời

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Thể hiện: Tốp ca Phật tử CLB Cúc Vàng, nhóm múa CLB La Hầu La chùa Ba Vàng 


Lời bài hát:

Thầy ơi! Trong trang sách cuộc đời
Con đã viết lên bao câu chuyện buồn
Con đã viết lên bao nhiêu nỗi khổ cho mẹ cha
Cho người thân, cho bạn bè
Con đã viết lên các câu chuyện buồn
Bởi vì tham, sân, si.
 
Và Thầy ơi, trong trang sách cuộc đời
Những câu chuyện đã đổi thay
Con đã viết lên những câu chuyện về ân nghĩa,
Về lẽ sống cao thượng.
 
Thầy - Người dạy cho con chân lý cuộc đời
Thầy - Người truyền cho con ánh sáng trí tuệ Như Lai
Thầy đã viết lên trang sách cuộc đời con
Những dòng chữ tuyệt vời.
Thầy đã viết lên trang sách cuộc đời con
Những câu chuyện giác ngộ từ bi.
 
Con kính ân Phật - Người Thầy vĩ đại
Con kính ân Thầy - Người làm tươi đẹp cuộc đời con
Con kính ân Thầy - Người dẫn đường theo bước Như Lai.
 
(Quý vị và các bạn được phép sử dụng bài hát này, tuy nhiên cần giữ đúng giai điệu, lời bài hát và giới thiệu đầy đủ thông tin tác giả của nhạc phẩm).
Các bài nên xem:
6,267 lượt xem
05/01/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ