Bài hát: Kính mừng sinh nhật Phật hoàng Trần Nhân Tông

Sáng tác lời: Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Sáng tác nhạc: Nhạc sĩ Vũ Trọng Phương

Thể hiện: Ca sĩ Thu Lương cùng tốp ca, nhóm múa Ban tài năng Chùa Ba Vàng

Biên đạo: Đức Thuận
--------------------------
Lời bài hát:

Âm vang khắp tam thiên
chấn động khắp cả địa cầu
năm châu đều hoan hỷ
lời Như Lai huyền ký:
Như Lai sẽ tạo nhân duyên
các Bồ tát, sa môn
xuất hiện nơi Ta Bà
thân hành chính Pháp Phật
phương tiện Ba la mật
giáo hóa các chúng sinh.

Sinh nhật đức Sơ tổ
chúng con hát ca mừng
đức, bi, trí cao vời, sáng soi mãi rạng ngời
thị hiện bậc quân vương
hoằng dương Pháp Phật đà
theo lời đức Thích Ca.
Chúng ta hát khúc ca kết đoàn
mừng sinh nhật hào hùng đức vua Trần Nhân Tông.

Thi đua nô nức học tu Phật Pháp
lục hòa rộn vang khắp non sông
mang trí giác cho đời.

Kính mừng sinh nhật Sơ tổ Trần Nhân Tông.
Mừng sinh nhật kết đoàn
sinh nhật bậc trí đức - Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Thi đua nô nức học tu Phật Pháp lục hòa rộn vang khắp non sông mang trí giác cho đời.
Kính mừng sinh nhật sơ tổ Trần Nhân Tông
Kính mừng sinh nhật Bồ tát Trần Nhân Tông.
Kính mừng sinh nhật Phật hoàng Trần Nhân Tông.
Mừng sinh nhật, sinh nhật Phật hoàng Trần Nhân Tông.

(Quý vị và các bạn được phép sử dụng bài hát này, tuy nhiên cần giữ đúng giai điệu, lời bài hát và giới thiệu đầy đủ thông tin tác giả của nhạc phẩm).

Các bài nên xem:

908 lượt xem
15/12/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ