Bài hát: Đảnh lễ Xá Lợi – diện kiến Như Lai

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Sáng tác nhạc: Nhạc sĩ Vũ Trọng Phương

Thể hiện: Ca sĩ Bảo Nam – Phương Thủy cùng vũ đoàn Athena Biên đạo múa: Trung Nghĩa


Lời bài hát:

Hơn muôn ngàn châu báu, tính quý vượt kim cương, nguồn sinh phước cho đời – Xá Lợi kim thân Như Lai.

Chiêm bái thân Xá Lợi, đảnh lễ thân Xá Lợi, là đảnh lễ Như Lai, là diện kiến Như Lai.

Ôi! Bậc Cha Lành Thích Ca, từ bi thân Xá Lợi, phước báu tới (khắp) nhân thiên.

Ai cúng dường Xá Lợi, chiêm bái cùng đảnh lễ Xá Lợi Phật Thích Ca, dù Xá Lợi nhỏ như hạt cải hay hạt vừng, khai thông nguồn trí tuệ, phước báu tột trời cao.

Trăng tròn Rằm tháng hai, kỷ niệm ngày Như Lai nhập Vô dư Niết bàn. Nhập Vô dư Niết bàn.

Bậc hiền cùng người trí đảnh lễ kim thân Xá Lợi – diện kiến đức Như Lai, là diện kiến Như Lai.

 

Ôi! Bậc Cha Lành Thích Ca, từ bi thân Xá Lợi, phước báu tới (khắp) nhân thiên.

Hơn muôn ngàn châu báu, tính quý vượt kim cương, nguồn sinh phước cho đời – Xá Lợi kim thân Như Lai.

Chiêm bái kim thân Xá Lợi, đảnh lễ kim thân Xá Lợi là đảnh lễ Như Lai, là diện kiến Như Lai.

Chiêm bái kim thân Xá Lợi, đảnh lễ kim thân Xá Lợi, là đảnh lễ Như Lai, là diện kiến Như Lai.

Link khuông nhạc: https://drive.google.com/file/d/1kgJDIXs6LYmlHUMNSS5m1bu3Mag6uDH-/view?usp=drive_link

(Quý vị và các bạn được phép sử dụng bài hát này, tuy nhiên cần giữ đúng giai điệu, lời bài hát và giới thiệu đầy đủ thông tin tác giả của nhạc phẩm).

Các bài nên xem:

-
aa
+
1,744 lượt xem
23/03/2022

Bình luận (1)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. H
    H

    Hoàng Thị Phương Mai

    21/07/2022
    Con xin thành kính tri ân công đức của Cô CN ạ