Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Ai sinh ra ta trong kiếp sau?

“Cha mẹ là người sinh ra chúng con, cho chúng con thân mạng, hình hài; nhưng Sư Phụ lại là người sinh ra công đức và trí tuệ cho chúng con, công đức ấy sinh ra thân mạng cho chúng con trong các kiếp vị lai”.

Sư Phụ là sứ giả của Như Lai, là người cha từ bi giáo dưỡng hàng Phật tử trên con đường tầm cầu giải thoát. Xuất phát từ sự tư duy sâu sắc cũng như tâm tri ân chân thật của mình, Cô Phạm Thị Yến đã hướng dẫn các Phật tử trong CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa cũng như các Phật tử đang tu tập tại chùa thực hành tâm tri ân đối với bậc sư trưởng của mình để mang lại nhiều phước báu và thành tựu.

Xin kính mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

 

190 lượt xem
23/08/2018

Bình luận (0)