Tiếp tục buổi khảo sát lên mô hình cảnh trí cho Tết Tân Sửu tại chùa

Tiếp tục triển khai công tác lên ý tưởng trang trí Tết Tân Sửu 2021, Cô Phạm Thị Yến cùng các Phật tử tại các ban liên quan đã thực hiện buổi khảo sát, lên mô hình chi tiết cho cảnh trí tại một số địa điểm khác trong chùa vào ngày 28/10/Canh Tý (tức 12/12/2020).
Cô Phạm Thị Yến từng chia sẻ: “Tâm nguyện của Sư Phụ là mang ánh sáng Phật Pháp phổ độ khắp quần sinh. Trong đó có những tầng lớp đã có duyên với Phật Pháp và chuyên tâm tu tập; còn có những người mới sơ cơ thì Sư Phụ dùng phương tiện khuyến hóa cho họ tới chùa và được kết duyên với Phật Pháp thông qua việc trang trí các mô hình, tiểu cảnh ở chùa. Phật tử chúng ta cũng phát quảng đại tâm theo tâm nguyện của Sư Phụ nên hăng say làm phận sự với tâm ý cao thượng là kết duyên cho chúng sinh vào trong giáo Pháp của Phật để nhiều đời nhiều kiếp mang lại lợi ích cho họ và cho muôn loài chúng sinh”.
Bởi vậy, các Phật tử thực hành bổn phận hộ trì Tam Bảo, hộ độ cho chúng Tăng tu hành, cùng với đó là tâm ý cao thượng vì lợi ích chúng sinh nên rất hoan hỷ làm các phận sự chuẩn bị cho dịp Tết sắp tới.
Dưới đây là hình ảnh được ghi nhận:
Tiếp-tục-buổi-khảo-sát-lên-mô-hình-cảnh-trí-cho-Tết-Tân-Sửu-tại-chùa
Tiếp tục buổi khảo sát lên mô hình cảnh trí cho Tết Tân Sửu tại chùa
Tiếp-tục-buổi-khảo-sát-lên-mô-hình-cảnh-trí-cho-Tết-Tân-Sửu-tại-chùa-1
Tiếp tục buổi khảo sát lên mô hình cảnh trí cho Tết Tân Sửu tại chùa
Tiếp-tục-buổi-khảo-sát-lên-mô-hình-cảnh-trí-cho-Tết-Tân-Sửu-tại-chùa-2
Tiếp tục buổi khảo sát lên mô hình cảnh trí cho Tết Tân Sửu tại chùa
Tiếp-tục-buổi-khảo-sát-lên-mô-hình-cảnh-trí-cho-Tết-Tân-Sửu-tại-chùa-3
Tiếp tục buổi khảo sát lên mô hình cảnh trí cho Tết Tân Sửu tại chùa

Các bài nên xem:

-
aa
+
577 lượt xem
12/12/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ