Thực tập ngồi thiền - cảm niệm ân đức của Phật

“Từ việc tập ngồi thiền, xoay vào những tâm vọng động của mình, chúng con mới có thể thấy được công đức tu hành của Đức Phật là sự thanh tịnh trong tâm của Ngài sau bao nhiêu thời kỳ chiến đấu với nội tâm và ngoại ma.” - Cô Phạm Thị Yến (Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán).
Nhân kỷ niệm ngày đức Phật thành đạo, đêm 08/12/Canh Tý (tức 20/01/2021), được sự cho phép trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh và chư Tăng chùa Ba Vàng, các Phật tử trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa đã được tập thực hành ngồi thiền để theo dõi và nhận diện các vọng tưởng là thiện hay bất thiện; từ đó, biết cách tư duy để loại trừ những vọng tưởng bất thiện trong tâm của mình.
Thực tập ngồi thiền và theo dõi nội tâm của mình như vậy, các Phật tử càng cảm niệm được ân đức của Đức Phật trong 49 ngày đêm thiền định dưới cội Bồ Đề chiến đấu với nội ma và ngoại ma để thành tựu đạo quả.
Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận:
ngồi-thiền-để-theo-dõi,-nhận-diện-các-vọng-tưởng-là-thiện,-hay-bất-thiện
Hòa chung không khí linh thiêng trên ngọn Thành Đẳng, Cô Phạm Thị Yến cùng các Phật tử trong CLB Cúc Vàng ngồi thiền để theo dõi, nhận diện các vọng tưởng là thiện, hay bất thiện.
Trong không khí tĩnh lặng, các Phật tử đang thực tập ngồi thiền, theo dõi nội tâm
Trong không khí tĩnh lặng, các Phật tử đang thực tập ngồi thiền, theo dõi nội tâm.
Phật tử trẻ cũng tham gia vào buổi ngồi thiền
Để tránh sương đêm, dễ gây cảm lạnh, theo sự dặn dò của Cô chủ nhiệm, các Phật tử đã mặc áo ấm và chuẩn bị khăn để tránh nhiễm lạnh khi thực tập ngồi thiền.
Phật tử trẻ cũng tham gia vào buổi ngồi thiền nhận diện vọng tưởng
Các Phật tử trẻ cũng tham gia vào buổi ngồi thiền nhận diện vọng tưởng, tư duy loại trừ những vọng tưởng bất thiện trong tâm mình.

Các bài nên xem:

-
aa
+
717 lượt xem
21/01/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ