[Trực tiếp] Thả hoa đăng tri ân trên sông Thạch Hãn, ngày 17/11/Nhâm Dần

Mời quý đạo hữu và các bạn cùng theo dõi video.

Các bài nên xem:
Công tác chuẩn bị Đại lễ cầu siêu - Thả hoa đăng tri ân bên sông Thạch Hãn
Đặc biệt: Đại lễ cầu siêu - Thả hoa đăng tri ân bên sông Thạch Hãn (10/12/2022)
[Thông báo chương trình trực tuyến] Đại lễ cầu siêu - Thả hoa đăng tri ân bên sông Thạch Hãn

457 lượt xem
10/12/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ