Tăng thượng tâm | biết ơn - lợi ích

Phải tư duy như thế nào để được tăng trưởng những tâm thiện lành, mang lại lợi ích cho mình?

---
Phật tử Phạm Thị Yến - Trạch Pháp Thường Kỳ ngày 08/02 năm Đinh Dậu.
1/ Lòng từ và trí tuệ của Sư Phụ qua việc chuẩn bị cho Phật tử về Chùa đón tết.

2/ Cảm niệm ân đức của Thầy.

3/ Niệm ân đức của: Phật - Pháp - Tăng.

4/ Tư duy quán chiếu để biết mình tăng trưởng thiện tâm hay không?

5/ Chia sẻ về sự chuyển nghiệp: Lợi ích của lòng tin và thực hành pháp sám hối cúng dường của Phật tử.

Các bài nên xem: 

305 lượt xem
27/05/2017

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ