Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Sách tấn đại chúng phát Bồ Đề tâm

Trong Phật giáo, Bồ đề tâm là cái tâm hướng tới sự giác ngộ, thấu cảm và từ bi vì lợi ích của tất cả chúng sinh. Điều đó xuất phát từ những lời nguyện thúc đẩy các Phật tử tu tập tiến tu trên con đường cầu đạo vô thượng bồ đề.


Phật tử Phạm Thị Yến – Sách tấn đại chúng phát bồ đề tâm năm Đinh Dậu.

“Dưới gốc cây này, nếu không đắc đạo Vô Thượng Bồ Đề, dầu cho tan thân nát thịt quyết không đứng lên”.

Kính thưa đạo hữu, Đức Phật khi chưa thành Phật, thì cũng là chúng sinh như chúng ta, nhưng Ngài luôn phát nguyện, lấy nguyện để tinh tấn, do sự tinh tấn mà Ngài thành Phật. Vì thế mà Phật tử chúng ta, nếu ai muốn tu hành thoát khổ, thì cũng phải phát nguyện.

Kinh Hoa Nghiêm, Phật dạy: “Nếu làm tất cả các việc thiện, mà không có Bồ Đề tâm, thì cũng là hành động theo Ma Vương”. Chúng ta làm việc mà không nghĩ tới giải thoát, xả tâm, không nghĩ tới Vô Thượng Bồ Đề, thì chúng ta vẫn bị phiền não, do chấp vào việc thiện mình đã làm. Chúng ta làm việc thiện, mà không để thành tựu Vô Thượng Bồ Đề, thì do làm thiện phát sinh phúc báo, chúng ta lại tham đắm nơi tiền tài danh lợi… hưởng thụ trần cảnh tạm bợ của thế gian, như vậy là sa đọa chìm đắm trong luân hồi sinh tử, quả thật là con đường của Ma Vương.

Các nguyện của Đức Phổ Hiền, là các nguyện: Tự lợi, lợi tha. Chúng ta là những kẻ phàm phu ngu trí, không thể tự mình lập nguyện, nên chúng ta phát nguyện và thực theo các nguyện của Ngài, tới khi viên mãn sẽ thành tựu Vô Thượng Bồ Đề Chính Đẳng Chính Giác. Dựa theo mười hạnh nguyện của Đức Phổ Hiền Bồ Tát, mỗi Phật tử nên phát nguyện tuỳ vào hoàn cảnh hiện tại, để thúc đẩy sự tinh tấn của chính mình. Mỗi năm chúng ta phát nguyện một lần, trong cả năm sẽ nhẫn nại, nhẫn nhục để thực hiện cho viên mãn. Cứ như vậy, năm sau nguyện rộng sâu hơn năm trước, với khả ý đoạn tận tham ái, chấm dứt luân hồi khổ đau cho mình và cho chúng sinh.


Các nội dung trao đổi, bình luận tại clip này được ghi lại từ buổi trạch pháp, trao đổi giữa các Phật tử thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa, là quan điểm cá nhân dựa trên các giáo lý, đạo lý của Phật giáo, không mang tính tuyên truyền ép buộc. Khán giả không phải là Phật tử, chưa tìm hiểu về Phật giáo cân nhắc trước khi xem.

Các bài nên xem: 

49 lượt xem
07/07/2017

Bình luận (0)