Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Phát Bồ đề tâm có lợi ích như thế nào?

“Nếu cha là bồ đề tâm, mẹ là trí tuệ thì con sẽ thuộc dòng dõi chư Phật”.
Bồ đề tâm là tâm hướng tới sự giác ngộ, thấu hiểu và từ bi vì lợi ích của chúng sinh. Đó chính là tâm giác ngộ quý báu, là trụ cột của thực hành Bồ tát, là con đường của bánh xe Pháp vĩ đại. Thông qua Bồ đề tâm, khát vọng đạt được giác ngộ vượt qua những lợi ích hạn hẹp của bản thân và bao trùm tất cả chúng sinh trong lòng từ bi vĩ đại.
Trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy:
“Muốn thấy thập phương tất cả Phật
Muốn ban vô lượng công đức tạng
Muốn diệt chúng sinh tất cả khổ
Phải nên mau phát bồ đề tâm”.

 

100 lượt xem
27/07/2018

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục