Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Nói năng cẩn trọng

Lời nói thiếu cẩn trọng của rất nhiều người qua các hình thức như vu khống, nói không đúng sự thật, nói thêu dệt, không chỉ mang đến đau khổ cho người mà còn khiến bản thân mình chịu những quả báo không tốt.
Vậy phải tư duy, tu tập như thế nào để nói năng được cẩn trọng?


Phật tử Phạm Thị Yến – Trạch Pháp Thường Kỳ ngày 20/6 nhuận năm Đinh Dậu.

Chủ đề: Nói năng cẩn trọng

Một thời Thế Tôn trú ở Kimbilà, tại Venuvana, dạy các Tỷ kheo:

 • Này các Tỷ kheo, có năm nguy hại cho người nói nhiều. Thế nào là năm?
 1. Nói láo;
 2. Nói hai lưỡi;
 3. Nói lời độc ác;
 4. Nói lời phù phiếm;
 5. Sau khi thân hoại mạng chung sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.Này các Tỷ kheo, có năm nguy hại này cho kẻ nói nhiều.
 • Này các Tỷ kheo, có năm lợi ích này cho người nói vừa phải: Thế nào là năm?
 1. Không nói láo;
 2. Không nói hai lưỡi;
 3. Không nói lời độc ác;
 4. Không nói lời phù phiếm;
 5. Sau khi thân hoại mạng chung sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này.Này các Tỷ kheo, có năm lợi ích này cho người nói vừa phải.

– Trích Kinh NiKaya –


Các nội dung trao đổi, bình luận tại clip này được ghi lại từ buổi trạch pháp, trao đổi giữa các Phật tử thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa, là quan điểm cá nhân dựa trên các giáo lý, đạo lý của Phật giáo, không mang tính tuyên truyền ép buộc. Khán giả không phải là Phật tử, chưa tìm hiểu về Phật giáo cân nhắc trước khi xem.


Các bạn có thể nghe và tải bản MP3 tại đây:

Thông Báo Các Kênh Truyền Thông của Phật Tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

71 lượt xem
16/09/2017

Bình luận (0)