Ngủ ngoài trời thực hành tu độc cư

Phật tử chúng ta ngủ bằng lều ngoài trời để thực hành tu độc cư. Khi có mưa bão, sấm sét, chúng ta sẽ thanh lý được nội tâm. Đối diện với việc bị ướt, tâm chúng ta có thể sinh phiền não, từ đó chúng ta nhận diện ra mình đang chấp vào sắc thân.
Do ưa thích sự khô ráo, nên chúng ta không hiểu sự thật rằng con người phải tự tại với tất cả. Chúng ta không thể hiểu được những nỗi khổ của các con vật. Nhưng khi thực hành tu độc cư, những gì xảy ra khiến nội tâm chúng ta khởi lên phiền não, chúng ta sẽ nhìn thẳng vào phiền não đó để đối trị. Huân tập dần như vậy chúng ta mới có thể tự tại được, cho nên là ngủ lều rất tốt với người tu
_Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)_

Cô-chủ-nhiệm-đã-ghé-thăm-những-chiếc-lều-của-các-Phật-tử-trong-CLB.
Cuối ngày tu tập Bát quan trai giới, Cô chủ nhiệm đã ghé thăm những chiếc lều của các Phật tử trong CLB.
Cô-chủ-nhiệm-đã-cùng-các-Phật-tử-dựng-lều-bạt-tại-chùa
Trong buổi đi thăm các Phật tử, Cô chủ nhiệm đã cùng các Phật tử dựng lều bạt tại chùa.
thực-hành-viễn-ly-trong-ngày-tu-Bát-quan-trai
Với mong muốn được thực hành viễn ly trong ngày tu Bát quan trai, vâng theo lời sách tấn của Cô chủ nhiệm, các Phật tử trong CLB Cúc Vàng đã chuẩn bị lều để nghỉ tối tại sân chính điện chùa Ba Vàng.
thực-hành-viễn-ly-trong-ngày-tu-Bát-quan-trai
Những chiếc lều được xếp ngay ngắn, thẳng hàng tại sân chính điện của chùa.

 

Các bài nên xem:

 

1,400 lượt xem
07/06/2022

Bình luận (1)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. T
    T

    Trần Thị Sản

    19/07/2022
    Nam mô A Di Đà Phật. Thật có ý nghĩa khi trực diện với chữ tu, để nhìn lại cái tâm có sân hận nhiều hay ít hay không sân hận