Ngày tu Bát quan trai ăn quá giờ Ngọ có phạm giới không?

Tại chùa Ba Vàng, vào ngày mùng 8 âm lịch hàng tháng, các Phật tử về chùa nghe Pháp, công quả và được trên Sư Phụ trụ trì cùng chư Tăng cho thọ nhận Bát quan trai giới để tu tập. Vào ngày này, vì làm việc phận sự nên nhiều Phật tử phải thọ trai sau giờ Ngọ (tức là ăn sau 12 giờ) nên các Phật tử lo lắng liệu như vậy có phạm vào giới thứ 8 trong Bát quan trai - giới không ăn phi thời. Để giải đáp nghi vấn, có Phật tử đã đặt câu hỏi cho Cô Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa về vấn đề này. Vậy, trong ngày tu Bát quan trai giới, Phật tử ăn quá giờ Ngọ có phạm giới hay không?
Video trên đây là những chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến - Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán để giải đáp những thắc mắc này.
Các bài nên xem:

1,681 lượt xem
06/09/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ