Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Ngày cuối cùng của chương trình sớt bát cúng dường báo ân quốc gia

Đức Phật dạy rằng, tâm con người lành thiện thì cảnh giới sẽ được lành thiện, an ổn và hạnh phúc. Cho nên, chúng ta muốn cho đất nước được hòa bình, nhân dân được an lạc thì cần một năng lực tâm thiện rất lớn. Bởi vậy, người Phật tử cần xây dựng một tâm hồn đẹp, một nếp sống đạo đức và thực hành lời dạy của Đức Phật trong kinh để làm các việc công đức theo bổn phận của người tại gia, mong nguyện cho đất nước được thái bình, hưng thịnh.

>>> “Tâm làm chủ tâm tạo” | Tuổi trẻ khám phá vườn tâm kỳ 5

Nằm trong chương trình tu tập sớt bát cúng dường báo Tứ Trọng Ân – Ân Quốc Gia, ngày 15/4 nhuận/Canh Tý (tức ngày 06/6/2020), các Phật tử trong CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa đã chuẩn bị, sắm sửa vật phẩm để mang vào trong khu rừng thiền thất Ni – nơi tu tập của chư Ni chùa Ba Vàng để sớt bát cúng dường Ni chúng.

Các Phật tử trong CLB Cúc Vàng Tập Tu Lục Hòa thành kính sớt bát cúng dường chư Ni

Các Phật tử trong CLB Cúc Vàng Tập Tu Lục Hòa thành kính sớt bát cúng dường chư Ni

Trong bài kinh “Bố thí sáu phần” (kinh Tăng Chi Bộ), Đức Phật dạy: “…Có ba phần thuộc về người bố thí và có ba phần thuộc về người nhận vật phẩm bố thí. Thế nào là ba phần thuộc về người bố thí? Người bố thí, trước khi bố thí, ý được vui lòng; trong khi bố thí, tâm được tịnh tín; sau khi bố thí, cảm thấy hoan hỷ. Thế nào là ba phần của người nhận phẩm vật bố thí? Những người nhận phẩm vật bố thí, đã được ly tham hay đang thực hành hạnh ly tham; đã được ly sân hay đang thực hành hạnh ly sân; đã được ly si hay đang thực hành hạnh ly si”.

Phật tử hân hoan khi được tham gia chương trình sớt bát cúng dường báo Tứ trọng ân tại khu rừng

Phật tử hân hoan khi được tham gia chương trình sớt bát cúng dường báo Tứ trọng ân tại khu rừng

Vật phẩm cúng dường được các Phật tử gói và đặt vào những chiếc giỏ thật cẩn thận

Vật phẩm cúng dường được các Phật tử gói và đặt vào những chiếc giỏ thật cẩn thận

Các Phật tử trong CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa với tâm tịnh tín Tam Bảo, cung kính chúng Tăng, cùng sự hoan hỷ tròn đầy khi được tận tay sớt bát cúng dường chư Tăng, Ni đang tu tập trong rừng, thực hành các pháp viễn ly như lời Đức Phật dạy trong bài kinh “Bố thí sáu phần”. Phần công đức cúng dường đó hồi hướng, mong nguyện cho đất nước được thái bình, chúng sinh được hạnh phúc, và Phật tử được thuận duyên tu tập. Đó là sự tu tập tâm từ bi báo ân quốc gia của những người đệ tử Phật trong hạnh báo tứ trọng ân.

Các bài nên xem:

327 lượt xem
06/06/2020

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục