[Ngày 6] Gieo hạt giống trí nhất thiết nguyện của Bồ Tát

2,261 lượt xem
16/05/2021

Bình luận (5)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. D
  D

  Dương Thị Hảo

  12/07/2022

  Qua bài giảng của Cô. Mình Quán chiếu phước báu thế giới nhân quả tâm linh xung quanh, cúng dường bảo hộ, nâng đỡ. Phát nguyện dũng mạnh thực hành lục hoà, Tích báu phước báu ba la mật (công đức lục hoà). Loại trừ tâm bất thiện khi được chỉ lỗi khi mình không thực hành lục hoà, sinh tâm hoan hỉ… Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật

 2. L
  L

  Lễ Thị Huyền Pd Diệu Liên

  12/07/2022

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con xin thành kính tri ân công đức của Cô chủ nhiệm.

 3. H
  H

  Huỳnh Thị Thạnh

  12/07/2022

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con xin kính ân Tam Bảo! Con xin kính ân Sư Phụ cùng Đại Tăng Ni chùa Ba Vàng! Con xin kính ân Cô Chủ Nhiệm. Xin kính ân Pháp lục hòa ạ.

 4. N
  N

  Nguyễn Thị Vân Anh

  12/07/2022

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con kính tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ, tri ân Cô CN ạ.

 5. L
  L

  Lưu Thị Ngát

  12/07/2022

  Bồ Tát Nhất Sinh Bổ Xứ