[Ngày 2] Nhìn nhận đúng về hành động của bạn đạo để giảm trừ phiền não

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

3,181 lượt xem
13/05/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ