Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Năng lực, ý nghĩa của câu “Phát tâm bồ đề, hộ trì Tam Bảo, chuyển tải Phật Pháp, rộng khắp thế gian”

Công hạnh Bồ đề của CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa là:

“Phát tâm Bồ đề
Hộ trì Tam Bảo
Chuyển tải Phật Pháp
Rộng khắp thế gian”.

Người phát nguyện thực hành công hạnh Bồ đề này là người mong cho mình thành tựu Vô thượng Bồ Đề. Kể từ lúc mình phát nguyện cho đến đời đời kiếp kiếp vị lai, tu tập đến bao giờ đầy đủ công đức thành Phật. Đó cũng chính là tiếng nói của tâm, là câu “thần chú” có năng lực chuyển hóa nghiệp từ “phàm” sang “thánh”, từ “ác” sang “thiện”. Người thực hành công hạnh Bồ đề là người đang trên con đường tìm đến sự giải thoát an vui cho mình và cho chúng sinh. Người đệ tử Phật phát quảng đại tâm vì lợi ích của vô lượng chúng sinh như vậy là đệ tử chân chính. Người đệ tử Phật thực hành đúng lời Phật dạy là người con ưu tú của Đức Phật. Hiểu được điều này, Phật tử sẽ tinh tấn thực hành công hạnh Bồ đề.
Video trên đây của Cô Phạm Thị Yến sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về năng lực và ý nghĩa của công hạnh Bồ đề, để dễ dàng ứng dụng, thực hành, đạt được nhiều lợi ích trong đời này và nhiều cuộc đời về sau cho đến ngày thành tựu quả vị Vô thượng Bồ đề.

Các bài nên xem: 

818 lượt xem
05/04/2020

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục