Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Lên chùa hãy nhớ đừng lấy đồ ăn dư nếu không muốn bị quả báo!

 

Trong phẩm thứ ba, Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện có đoạn: “Hoặc có chúng sinh trộm cắp những tài vật lúa gạo, đồ ăn uống, y phục, v.v… của thường trụ, cho đến không cho mà lấy một vật, kẻ đó phải đọa vào Vô Gián địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được”. Trộm cắp là lấy những vật chất, tiền tài, của cải thuộc quyền sở hữu của người khác, trong đó “tự ý lấy đồ vật mà không xin phép” là phạm giới trộm cắp. Tất cả những gì ở chùa đều do thập phương tín thí cúng dường, tất cả những gì ở chùa đều thuộc quyền quản lý của chư Tăng. Cho nên nếu có suy nghĩ chiếm dụng tài sản Tam Bảo, dù chỉ là một cành hoa cũng sẽ đưa đến quả báo đau khổ. Để không bị tổn phước khi đến chùa, xin mời quý vị và các bạn lắng nghe video!

200 lượt xem
12/12/2019

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục