Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Kinh Nhân quả và Lời khấn nguyện

Kinh Nhân quả

Một hôm, Tôn giả A Nan Đà, ở trên hội Linh Sơn cùng với một nghìn hai trăm năm mươi đại Tỳ Kheo câu hội. Khi ấy A Nan Đà Tôn giả, chắp tay đỉnh lễ Phật, nhiễu quanh ba vòng, rồi quỳ xuống thưa thỉnh đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn rằng:
– Bạch Đức Thế Tôn! Đến thời mạt Pháp, tất cả chúng sinh ở cõi Nam Diêm Phù Đề, nhiều kẻ sinh niệm chẳng lành, không kính Tam Bảo, không trọng cha mẹ, không có Tam cương, Ngũ thường rối loạn, nghèo khó, thấp hèn, sáu căn chẳng đủ, trọn ngày sát sinh hại mạng cho đến nghèo giàu sang hèn không đồng nhau. Do nhân duyên quả báo gì khiến nên như thế? Cúi xin Đức Thế Tôn từ bi, vì chúng con giải thích mọi sự việc!

Phật bảo A Nan cùng các đại đệ tử:
– Lành thay! Lành thay! Các ông hãy lắng nghe! Ta sẽ vì các ông mà giải thích rành rẽ. Tất cả nam nữ ở thế gian, giàu sang hay nghèo hèn, chịu khổ vô cùng hoặc hưởng phước vô lượng đều do nhân duyên từ đời trước đến nay mà cảm quả báo. Cho nên tất cả chúng sinh, trước phải hiếu kính cha mẹ, kế đó phải tin trọng ngôi Tam Bảo, thứ ba nên bỏ việc sát hại mà phóng sinh, thứ tư cần ăn chay bố thí, mới có thể gieo giống ruộng phước về sau.

Phật liền nói bài kệ nhân quả rằng:

 1. Xưa tin nhân quả đạo lành
  Đúc chuông tô tượng lòng thành chứa chan
  Nay sinh hưởng phúc làm quan
  Vinh hoa phú quý giàu sang ai bì.
 2. Đời xưa xây cống sửa cầu
  Quét đường dọn ngõ chẳng dầu chẳng e
  Nay thì lên ngựa xuống xe
  Đường mây thanh thản mái che mát đầu.
 3. Kiếp nay ăn mặc sang giàu
  Nhiễu, lon, gấm vóc đủ màu thỏa thê
  Là vì kiếp trước lo bề
  Cúng dường Tam Bảo áo đề mũ ban.
 4. Kiếp nay tiền của đề huề,
  Dung nhan đoan chính nhiều bề tốt tươi,
  Vì xưa tâm đức thương người,
  Đỡ nghèo giúp khó vẹn mười thiện căn.
 5. Kiếp nay gác tía lầu son,
  Nhà cao cửa rộng vuông tròn trước sau,
  Vì xưa tiến gạo, cúng dầu,
  Đưa vào Tam Bảo đề cầu phúc lai.
 6. Kiếp xưa xây quán dựng trường,
  Trồng cây, đào giếng, sửa đường, dọn ao,
  Đời nay khỏe mạnh thọ cao,
  Hồng da trắng tóc hạc nào dám đương.
 7. Đời nay diện mạo đoan trang,
  Hình dung hòa dịu thế gian mấy người,
  Bởi xưa mua hái hoa tươi,
  Cúng dường Tam Bảo vẹn mười thanh cao.
 8. Kiếp nay linh lợi sáng tinh,
  Làm hay học giỏi thông minh khác thường,
  Vì xưa dọn dẹp đèn hương,
  Tụng kinh niệm Phật là đường quả lai.
 9. Kiếp xưa Tam Bảo cúng dường,
  Hoành phi, câu đối cùng hàng phướn phan,
  Kiếp nay hạnh phúc chan chan,
  Vợ chồng sung túc hòa an trọn đời.
 10. Kiếp nay cha mẹ song toàn,
  Anh em hòa hợp chứa chan sum vầy,
  Bởi xưa yêu mẹ quý Thầy,
  Giúp người cô độc thương bầy trẻ côi.
 11. Đời xưa thương xót chúng sinh,
  Phóng sinh thả cá cứu tình si mê,
  Kiếp nay con cháu đề huề,
  Hưởng thường ngũ phúc thọ bề như non.
 12. Đời xưa cậy sức tú bà,
  Coi thường khinh miệt chồng là rác rơm,
  Kiếp nay quả phụ cô đơn,
  Ruột rầu đứt đoạn nguồn cơn não lòng.
 13. Kiếp nay chịu cảnh nô tỳ,
  Hầu trên hạ dưới bù trì chủ nhân,
  Bởi xưa bội nghĩa vong ân,
  Qua sông phụ sóng quả thân tôi đòi.
 14. Kiếp nay mắt sáng uy nghi,
  Dung nhan thông tuệ là vì làm sao,
  Do xưa chẳng quản tiền hao,
  Dầu đèn, nến sáp cúng vào Thế Tôn.
 15. Đời xưa chửi mẹ mắng cha,
  Rủa lời tục tĩu cùng là ác tâm,
  Nay thì mồm méo miệng câm,
  Rụng răng thụt lưỡi tính hâm tỷ ngàn.
 16. Kiếp xưa bài lễ bác kinh,
  Cười người tin Phật chê tình đạo chung,
  Đời nay nghẹo cổ gù lưng,
  Gối chùn mắt lác trông chừng lừa con.
 17. Kiếp nay làm giống ngựa trâu,
  Đem thân cày kéo vọt đâu đã chừa,
  Bởi xưa không trả nợ xưa,
  Vay mà ăn quỵt làm bừa bỏ không?
 18. Kiếp nay khỏe mạnh hào hùng,
  Thân hình tráng kiện nhan dung phi thường,
  Bởi xưa tâm đức nhiều phương,
  Giúp người tật bệnh tìm đường thuốc thang.
 19. Đời nay khổ cực lang thang,
  Chết không đất táng sống không cửa nhà,
  Bởi xưa bắt nạt người ta,
  Lấn già, hiếp trẻ, nộ bà, rẻ ông.
 20. Kiếp xưa giảng pháp in kinh,
  Vô lượng công đức vào mình ấy vay,
  Cúng dường Tam Bảo vật tài,
  Nay phần phúc lộc hưởng hoài cao sang.
 21. Đời nay Phúc Lộc Thọ toàn,
  Gia đình êm ấm thần quan nể vì,
  Bởi xưa kính lão mến nhi,
  Trọng hiền, yêu thiện vậy thì mới nên.
 22. Kiếp xưa kính trọng Tăng Ni,
  Giúp người đơn chiếc đỡ thì gian nan,
  Nay thì vợ thảo dâu ngoan,
  Cháu con tôn kính mọi đàng hiển vinh.
 23. Đời nay con cháu khó nuôi,
  Chết non quặt quẹo chẳng xuôi bề nào,
  Vì xưa thù hận dâng cao,
  Mắt giương tóc dựng chân cào tay giơ.
 24. Kiếp nay cô độc suốt đời,
  Năm canh vò võ ai thời nhìn trông,
  Bởi xưa phạm lỗi tà dâm,
  Ngó trông, lén lút mà xâm nhà người.
 25. Đời xưa xem sách dâm thư,
  Bói nhằng phán cuội tính hư mọi đường,
  Kiếp này mù mắt lang thang,
  Mó sờ, rờ rẫm biết đường nào đi.
 26. Kiếp xưa đâm thọc chuyện người,
  Khua môi múa lưỡi làm người nát tan,
  Đời nay sù sụ ho khan,
  Dãi đờm hôi hám máu chan dầm dề.
 27. Kiếp xưa Phật Pháp không tin,
  Báng đường Nhân quả, phỉ kinh Luân hồi,
  Kiếp nay điếc đặc than ôi,
  Mũi mồm ngơ ngáo ai dôi chuyện mình.
 28. Đời xưa ngược đãi súc sinh,
  Đánh, lôi, giết, chẳng nể tình si mê,
  Kiếp này chốc ghẻ nan y,
  Hắc lào, phong hủi ê chề hám hôi.
 29. Kiếp xưa ganh ghét người tài,
  Ác tâm hãm hại úm chài kẻ hay,
  Nay bệnh bướu cổ mề đay,
  Thân hình hôi hám ruồi bay hàng đàn.
 30. Đời xưa lắm sự dèm pha,
  Gươm đưa hai lưỡi giáo khoa hai đầu,
  Kiếp này sứt miệng răng vâu,
  Nói lời quang quác ai hầu muốn nghe.
 31. Kiếp xưa đánh đập Mẹ Cha,
  Hung hăng bất hiếu như là sài lang,
  Đời nay dị tật phải mang,
  Tay chân teo quắp rõ ràng thảm thương.
 32. Ngày xưa đập quán phá đường,
  Hủy cầu lấp cống xem thường thiện tâm,
  Đời nay què cụt hai chân,
  Đi bằng đôi nạng muôn phần xót xa.
 33. Ngày xưa thấy kẻ cháy nhà,
  Thấy người vấp ngã cười mà đứng xem,
  Ngày nay tật ách kiêng khem,
  Ốm o yếu đuối lại kèm cô đơn.
 34. Kiếp xưa gạt kẻ mù lòa,
  Lừa người điếc lác để mà lợi thân,
  Nay làm chó ngựa khổ tâm,
  Làm loài thú vật trả dần tội xưa.
 35. Thấy người nguy hiểm làm ngơ,
  Tai ương, cơ nhỡ lại chờ xem chơi,
  Nay thì tật bệnh suốt đời,
  Một mình thui thủi kêu trời ích chi.
 36. Kiếp xưa nói xấu người ta,
  Tự dưng gắp lửa bỏ qua tay người,
  Nay nhầm thuốc độc chết tươi,
  Dãi đờm máu mủ eo ơi thảm buồn.
 37. Kiếp nay xương vẹo lưng gù,
  Thân hình xấu xí hôi mù than ôi,
  Xưa khinh đầy tớ mất rồi,
  Đọa hành con ở xử tồi kẻ nô.
 38. Kiếp xưa buôn bán hại người,
  Lợi to mình hưởng chỉ thời biết ta,
  Nay thì tự chết trầm kha,
  Treo thân lè lưỡi trông mà sởn gai.
 39. Kiếp xưa ngăn kẻ đi chùa,
  Báng chê Tam Bảo nhớt đùa thiện nhân,
  Nay thì sét đánh tung thân,
  Lửa thiêu khét thịt điện tần khô xương.
 40. Ngày xưa kết oán gieo thù,
  Hung hăng đâm chém lộn mù xát xô,
  Ngày nay rắn cắn, hổ vồ,
  Mèo điên, chó dại hết đồ hung hăng.
 41. Đời xưa chê kẻ ăn mày,
  Cười người nghèo khó nhạo bầy tha hương,
  Ngày nay chết rục ngoài đường,
  Ruồi bâu kiến đục hết phường vô nhân.
 42. Kiếp xưa bạc ác vợ con,
  Chân dần, tay tát mồm còn lu loa,
  Ngày nay cô độc đến già,
  Chó mèo cũng ghét lợn gà cũng khinh.
  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Lời khấn nguyện

Kính lạy mười phương Phật
Kính lạy mười phương Pháp
Kính lạy mười phương Tăng
Xin chứng giám lòng con
Với tất cả tâm thành
Dâng lên lời khấn nguyện:

 1. Xin cho con mãi mãi
  Lòng tôn kính vô biên
  Hơn núi biển mông mênh
  Dâng lên mười phương Phật.
 2. Xin cho con mãi mãi
  Lòng thương yêu không cùng
  Trải thế giới tam thiên
  Đến chúng sinh vô tận.
 3. Xin cho khắp muôn loài
  Sống yên lành bên nhau
  Không ganh ghét oán thù
  Không chiến tranh giết chóc.
 4. Xin cho kẻ bất thiện
  Biết tin có luân hồi
  Có nghiệp báo trả vay
  Để hồi đầu hướng thiện.
 5. Xin kẻ mù được sáng
  Kẻ điếc lại được nghe
  Kẻ nghèo được ấm no
  Kẻ ốm đau bình phục.
 6. Xin cho loài cầm thú
  Thoát được nghiệp ngu si
  Tái sinh vào cõi người
  Biết tu theo Phật Pháp.
 7. Các vong linh vất vưởng
  Trong cõi giới u huyền
  Thoát nghiệp đói triền miên
  Quy y và siêu thoát.
 8. Xin cho nơi địa ngục
  Chúng sinh đang đọa đày
  Khởi được tâm từ bi
  Để xa lìa cảnh khổ.
 9. Cúi xin mười phương Phật
  Chư Bồ Tát Thánh Hiền
  Đem chánh pháp thiêng liêng
  Sáng soi nghìn thế giới.
 10. Cho chúng con mãi mãi
  Dù sinh về nơi đâu
  Đều gặp pháp nhiệm mầu
  Để nương theo tu tập.
 11. Cho con biết khiêm hạ
  Biết tôn trọng mọi người
  Tự thấy mình nhỏ thôi
  Việc tu còn kém cỏi.
 12. Cho tay con rộng mở
  Biết san sẻ cúng dường
  Biết giúp đỡ yêu thương
  Đến những người khốn khó.
 13. Xin cho con bình thản
  Trước nghịch cảnh cuộc đời
  Dù bị mắng bằng lời
  Hay bằng điều mưu hại.
 14. Xin tâm con sung sướng
  Khi thấy người thành công
  Hoặc gây tạo phước lành
  Như chính con làm được.
 15. Cho con biết im lặng
  Không nói lỗi của người
  Chỉ lặng lẽ dùng lời
  Cầu cho người hết lỗi.
 16. Xin vòng dây tham ái
  Rời khỏi cuộc đời con
  Để cho trái tim con
  Biết yêu thương tất cả.
 17. Cúi lạy mười phương Phật
  Đau khổ đã nhiều rồi
  Vô lượng kiếp luân hồi
  Đắng cay và mỏi mệt.
 18. Nay con dâng lời nguyện
  Giải thoát, quyết tìm về
  Giác ngộ, quyết lìa mê
  Độ sinh đền ơn Phật.
 19. Xin cho con giữ vững
  Được chí nguyện tu hành
  Không một phút buông lơi
  Không một giờ xao lãng.
 20. Xin vẹn toàn giới hạnh
  Với thiền định lắng sâu
  Với trí tuệ nhiệm mầu
  Xóa tan dần chấp ngã.
 21. Xin cho con tỉnh táo
  Không kiêu mạn tự hào
  Dù tu tiến đến đâu
  Vẫn tự tìm chỗ dở.
 22. Nguyện cho con đi mãi
  Không đứng lại giữa đường
  Đến tuyệt đối vô biên
  Tâm đồng tâm chư Phật.
 23. Rồi trong muôn vạn nẻo
  Của sinh tử luân hồi
  Con mãi mãi không thôi
  Độ sinh không dừng nghỉ.
 24. Cúi lạy mười phương Phật
  Xin chứng giám lòng con
  Lời khấn nguyện sắt son
  Dâng lên ngôi Tam Bảo.
554 lượt xem
05/12/2019

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục