Bài Kinh: Điềm Lành Tối Thượng

Chính tôi được nghe như vầy: Một thời, Thế Tôn trú tại nước Xá Vệ (Sàvatthi), ở tịnh xá Kỳ Viên (Jetavana), khu vườn ông Cấp Cô Độc (Anàthapindika). Rồi một Thiên tử, khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng, đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. Sau khi đảnh lễ xong liền đứng sang một bên cung kính bạch Đức Thế Tôn với bài kệ:  

Nhiều Thiên tử và người,
Suy nghĩ đến điềm lành,
Mong ước và đợi chờ,
Để sống đời an lạc,
Xin Ngài hãy nói lên,
Về điềm lành tối thượng. (1 chuông)

Đức Thế Tôn dạy rằng:

1. Không thân cận kẻ ngu,
Nên gần gũi bậc Trí,
Tôn kính người Hiền Thiện,
Là điềm lành tối thượng. (1 chuông)

2. Sống trong môi trường tốt,
Để tạo tác nhân lành,
Chân chính hướng thiện tâm,
Là điềm lành tối thượng. (1 chuông)

3. Lắng nghe siêng học hỏi,
Chăm chỉ huấn luyện nghề,
Nói những lời chân thật,
Là điềm lành tối thượng. (1 chuông)

4. Hiếu dưỡng mẹ và cha,
Yêu thương gia đình mình,
Làm những nghề lành thiện,
Là điềm lành tối thượng. (1 chuông)

5. Bố thí, làm việc thiện,
Săn sóc tới bà con,
Không làm các việc ác,
Là điềm lành tối thượng. (1 chuông)

6. Chấm dứt các tội lỗi,
Không đam mê nghiện ngập,
Tinh cần làm việc tốt,
Là điềm lành tối thượng. (1 chuông)

7. Luôn khiêm cung lễ độ,
Biết đủ và biết ơn,
Luôn nghe giảng Chính Pháp,
Là điềm lành tối thượng. (1 chuông)

8. Kiên nhẫn để phục thiện,
Thường đến gặp chư Tăng,
Đàm luận và thỉnh Pháp,
Là điềm lành tối thượng. (1 chuông)

9. Mong cầu tăng trí tuệ:
Khổ này do nhân gì?
Cách diệt khổ ra sao?
Tìm hiểu Tứ Thánh Đế,
Là điềm lành tối thượng. (1 chuông)

10. Khi xúc chạm việc đời,
Do được hiểu, không sầu,
An nhiên, không phiền não,
Là điềm lành tối thượng. (1 chuông)

Đức Thế Tôn lại dạy:
Ai sống được như thế,
Không chỗ nào thất bại,
Đến đâu cũng an lành,
Luôn luôn được hạnh phúc. 
Vị Thiên tử nghe xong,
Đảnh lễ Đức Thế Tôn
Và hoan hỉ phụng hành. (3 chuông)

81,513 lượt xem
16/07/2021

Bình luận (25)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. Đồng Thị Chiêu

  04/05/2023

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

 2. Đồng Thị Chiêu

  25/04/2023

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con xin tri ân Tam Bảo, tri ân trên Sư Phụ cùng đại Tăng và Cô CN ạ.

 3. T
  T

  TRẦN THỊ THOAN

  24/04/2023

  NAM MÔ PHẬT BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI! CON XIN TRI ÂN LỜI PHẬT DẠY!!!

 4. N
  N

  Nguyễn Thị Nguyệt

  24/04/2023

  Nam mô Phật Bổn Sư Thich Ca Mâu Ni🙏

 5. K
  K

  Khổng Minh Chiến

  24/04/2023

  Chúng con xin thành kính cảm niệm tri ân vô lượng công đức trên Sư Phụ cùng Đại Tăng và Cô chủ nhiệm ạ