Bài kinh: Điềm Lành Tối Thượng (Mangala Sutta)

Chính tôi được nghe như vầy: Một thời Thế Tôn trú tại thành Xá Vệ (Sàvatthi), ở Vườn Kỳ Đà (Jetavana), khu vườn ông Cấp Cô Độc (Anàthapindika). Rồi một Thiên tử, khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng, đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng sang một bên. Sau khi đã đứng yên, vị Thiên tử ấy bạch Thế Tôn với bài kệ:

Nhiều Thiên tử và người,
Suy nghĩ đến điềm lành,
Mong ước và đợi chờ,
Để sống đời an lạc,
Xin Ngài hãy nói lên,
Về điềm lành tối thượng. 

Đức Thế Tôn dạy rằng:
1. Không thân cận kẻ ngu,
Nên gần gũi bậc Trí,
Tôn kính người Hiền Thiện,
Là điềm lành tối thượng. 

2. Sống trong môi trường tốt,
Để tạo tác nhân lành,
Chân chính hướng thiện tâm,
Là điềm lành tối thượng. 

3. Lắng nghe siêng học hỏi,
Chăm chỉ huấn luyện nghề,
Nói những lời chân thật,
Là điềm lành tối thượng. 

4. Hiếu dưỡng mẹ và cha,
Yêu thương gia đình mình,
Làm những nghề lành thiện,
Là điềm lành tối thượng. 

5. Bố thí, làm việc thiện,
Săn sóc tới bà con,
Không làm các việc ác,
Là điềm lành tối thượng. 

6. Chấm dứt các tội lỗi,
Không đam mê nghiện ngập,
Tinh cần làm việc tốt,
Là điềm lành tối thượng. 

7. Luôn khiêm cung lễ độ,
Biết đủ và biết ơn,
Luôn nghe giảng Chính Pháp,
Là điềm lành tối thượng. 

8. Kiên nhẫn để phục thiện,
Thường đến gặp chư Tăng,
Đàm luận và thỉnh Pháp,
Là điềm lành tối thượng. 

9. Mong cầu tăng trí tuệ:
Khổ này do nhân gì?
Cách diệt khổ ra sao?
Tìm hiểu Tứ Thánh Đế,
Là điềm lành tối thượng. 

10. Khi xúc chạm việc đời,
Do được hiểu, không sầu,
An nhiên, không phiền não,
Là điềm lành tối thượng. 

Ai sống được như thế,
Không chỗ nào thất bại,
Đến đâu cũng an lành,
Luôn luôn được hạnh phúc,
Đây điềm lành tối thượng. 

Nam mô Độ Nhân Sư Bồ Tát! (3 lần)

-
aa
+
115,852 lượt xem
16/07/2021

Bình luận (49)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. H
  H

  Hồ Sỹ Thạch PD Thạch Đạo Giác

  25/04/2024
  Chúng con xin tinh cần tu tập.
  Mong cầu được Đức Phật gia hộ, được mọi sự an lành hạnh phúc
 2. N
  N

  Nguyễn Thị Hường

  18/04/2024
  Con thành kính tri ân trên Sư Phụ cùng chư tôn đức Tăng và Cô Chủ Nhiệm đã tạo duyên cho chúng con tu tập Phật Pháp ạ
 3. H
  H

  Hằng Hạnh Dung

  18/03/2024
  Con xin thành kính tri ân Tam Bảo, con xin tri ân trên Sư Phụ cùng Đại Tăng, con xin tri ân các bậc thiện hữu tri thức đã giúp đỡ cho chúng con tu tập công đức này ạ
 4. T
  T

  Thạch Hồ sỹ Thạch

  18/03/2024
  Con xin thành kính tri ân Tam Bảo
 5. P
  P

  Phạm Thị Uyên

  18/03/2024
  Con xin thành kính tri ân Tâm Bảo, con xin tri ân Sư Phụ và Đại Tăng, các bậc thiện tri thức cùng Cô chủ nhiệm đã giúp chúng con được tu tập ạ.