Kính dâng lời tri ân Sư Phụ, tri ân Chư Tôn Đức Tăng nhân mùa tự tứ Vu Lan

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiều Liên Bồ Tát!
Kính bạch trên Sư Phụ - Thầy Thích Trúc Thái Minh! Hằng năm, cứ sau ba tháng chư Tăng an cư, hàng Phật tử chúng con lại hân hoan đón chào mùa Vu Lan báo hiếu, cùng nhau nô nức sắm sửa phẩm vật, tứ sự, thành kính cúng dường công đức Sư Phụ, tri ân công đức Tăng - những bậc đã vì hạnh phúc của chúng sinh, hạnh phúc của chúng con mà nỗ lực thực hành phạm hạnh, nghiêm trì giới luật, đem phúc lành tế độ nhân gian. Chúng con thiết nghĩ, nếu không có sự xuất gia tu tập của chư tôn đức Tăng thì trên thế gian này, những người con hiếu thuận chẳng được thoả lòng. Những người con hiếu thuận không thể giúp gì cho cha mẹ hiện tiền được tăng phần phúc thọ; không thể giúp gì cho cha mẹ và quyến thuộc khi họ đã quá vãng, thác sinh ở trong cõi ngạ quỷ, vong linh. Chỉ có dâng phẩm vật tứ sự tới chư tôn đức Tăng, nương phước báu phát sinh từ công đức phạm hạnh, giới luật của quý Ngài mà cha mẹ hiện tiền được gia tăng tuổi thọ, cha mẹ quyến thuộc quá vãng được hưởng cảnh an lành.

Đúng như lời Sư Phụ đã chỉ dạy cho chúng con: "Hạnh phúc thay thế gian này, nhờ sáng soi bởi Pháp Phật nhiệm màu". Kính bạch trên Sư Phụ! Hàng Phật tử chúng con đã chân thật được chiêm nghiệm sự nhiệm màu của Phật Pháp khiến chúng con được giác ngộ, đoạn giảm phiền não; chiêm nghiệm sự nhiệm màu từ công đức tu tập của chư tôn đức Tăng, hồi hướng cho gia đình chúng con khiến gia đình chúng con được chuyển hóa ác nghiệp, giảm bớt khổ đau, được an ổn hoan hỷ.

Kính bạch trên Sư Phụ! Cho dù chúng con có nói bao nhiêu lời cũng không diễn tả được hết công đức của Sư Phụ, của chư tôn đức Tăng: công đức đã vì hạnh phúc của chúng sinh mà xả thân tu tập; công đức đã vì hạnh phúc của chúng sinh mà hoằng truyền giáo Pháp cao quý, giáo Pháp cứu khổ của Đức Phật cho chúng con, cho chúng sinh.

Kính bạch trên Sư Phụ! Năm nay, Phật tử chúng con cũng như số đông nhân loại phải hứng chịu nạn dịch bệnh, nhưng chúng con đã không bị hoang mang đau khổ, mà còn sinh được tâm hoan hỉ tinh tấn thực hành thiện pháp do được giác ngộ từ sự tận tâm truyền Pháp của Sư Phụ. Trong lúc chúng con dễ bị chi phối bởi nỗi lo vô thường, Sư Phụ đã luôn dõi theo, nâng đỡ cho chúng con. Ân đức bố thí vô uý, cứu khổ ban vui của Sư Phụ đối với chúng con thật là lớn lao.

Kính bạch trên Sư Phụ! Dịp kiết hạ tự tứ năm nay, do nạn dịch bệnh, Phật tử chúng con không được tề tựu về chùa để tri ân công đức trên Sư Phụ, tri ân công đức của chư tôn đức Tăng được. Con xin đại diện cho toàn thể Phật tử trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa kính dâng lên Sư Phụ cùng chư tôn đức Tăng tấm lòng kính ngưỡng của chúng con. Chúng con kính chúc trên Sư Phụ cùng chư tôn đức Tăng pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, đạo quả viên thành, trụ thế ở cõi Sa bà dài lâu để cho đệ tử chúng được thừa hưởng ân đức. Chúng con xin phát nguyện trước Sư Phụ và chư tôn đức Tăng: chúng con sẽ luôn tinh tấn tu học, rèn sửa giới đức, hoàn thành hiếu hạnh của người cư sĩ tại gia đối với cha mẹ, đối với Tam Bảo và luôn sách tấn nhau thực hành công hạnh Bồ Đề:
"Phát tâm Bồ Đề
Hộ trì Tam Bảo
Chuyển tải Phật Pháp
Rộng khắp thế gian".
Phật tử chúng con xin thành kính đảnh lễ tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ cùng chư tôn đức Tăng nhân mùa Vu Lan báo hiếu!
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiều Liên Bồ Tát!

tri-an-Su-Phu-cung-chu-ton-duc-Tang-nhan-mua-Vu-lan
Chúng con xin kính dâng lên Sư Phụ bài hát do chúng con sáng tác để bày tỏ lòng tri ân ân đức cao tột của Người

(Quý đạo hữu tùy duyên hát theo các giai điệu của riêng mình)

Bài hát: Kính tri ân Sư Phụ

Kính bạch...trên Sư Phụ… Con nay..đã giác ngộ... giả tạm của cõi đời...
Thân, tứ đại này...chịu khổ vô thường...của sinh già...bệnh chết...
Tâm, trí này...bị ưu phiền...bởi mong cầu...dục lạc...
Kính bạch...trên Sư Phụ… Con nay...đã giác ngộ, khổ là do nhân gì...cách diệt...khổ ra sao...
Kính bạch...trên Sư Phụ… Con nay đã giác ngộ..
Khổ là do tham ái...đoạn tham được an lạc, đoạn ái...hết sầu bi...
Kính bạch trên Sư Phụ...nhờ ơn đức của Người, mà con đã giác ngộ...
Con xin tri ân Người.
Con xin tri ân Người.
Con xin tri ân Người...cùng chư tôn đức Tăng...
Người thay Phật thuyết pháp...
Người thay Phật dìu dắt,
Người thay Phật nâng đỡ...
Cho chúng con...trên...bước đường...tầm...cầu...giác...ngộ...
Chúng con tri ân Người...
Chúng con tri ân Người...
Chúng con...một lòng... đảnh lễ...tri...ân...!

_Phạm Thị Yến - Tâm Chiếu Hoàn Quán_

Các bài nên xem:

3,023 lượt xem
26/08/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ