Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Khất Thực Chùa Ba Vàng

Chương Trình: Chư Tăng Chùa Ba Vàng Trì Bình Khất Thực

Với tâm nguyện giữ gìn truyền thống hạnh khất thực của đức Phật và Tăng đoàn, cũng như để tạo duyên lành cho các Phật tử được thực hành pháp cúng dường. Chư Tăng chùa Ba Vàng sẽ trì bình hành khất trong khuôn viên bổn tự để thọ nhận sự cúng dường của đàn na tín thí.

Thời gian sớt bát: Từ 10h00′ đến 10h30′,  sáng Chủ Nhật hàng tuần.
Địa điểm: Chùa Ba Vàng – Phường Quang Trung – Thành Phố Uông Bí – Tỉnh Quảng Ninh.

Tất cả quý Phật tử và nhân dân đều có thể tham dự bằng cách tự chế biến và mang vật thực lên chùa với tâm thành kính dâng cúng lên chư Tăng để được vẹn tròn phước báu.

Sau đây là các hình ảnh ghi nhận:

Khất Thực Chùa Ba Vàng 22/8 Năm Mậu Tuất

Khất Thực Chùa Ba Vàng Ngày 9/7 Năm Mậu Tuất

Khất Thực Chùa Ba Vàng 3/6 Năm Mậu Tuất

Khất Thực Chùa Ba Vàng Ngày 6/4 Năm Mậu Tuất

Khất Thực Chùa Ba Vàng Ngày 21/3 Năm Mậu Tuất

Khất Thực Chùa Ba Vàng Ngày 14/3/Mậu Tuất

Khất Thực Chùa Ba Vàng Ngày 7/3 Năm Mậu Tuất

Khất Thực Chùa Ba Vàng Ngày 30/2 Năm Mậu Tuất

1.075 lượt xem
13/09/2018

Bình luận (0)