Phạm Thị Yến

Tâm Chiếu Hoàn Quán

Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Hồi hướng công đức lục hòa cho 1 người và nhiều người, phước báu có khác nhau không?

CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa đã và đang thực hành tu tập sáu Pháp hòa kính, bởi vậy, từ sự tu tập này, sinh ra phước báu từ công đức lục hòa của cả CLB. Nhưng phước báu từ công đức lục hòa có hạn mức hay không? Khi đem công đức lục hòa hồi hướng cho một người và nhiều người, phước báu nhận được có khác nhau hay không?
Để giải đáp thắc mắc này, Cô Phạm Thị Yến – Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa đã chia sẻ, sách tấn các Phật tử trong CLB về sự thù thắng của công đức lục hòa, sự giống nhau và khác nhau khi hồi hướng công đức lục hòa cho mỗi người.
Video trên đây là những chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến về vấn đề này. Mong rằng quý Phật tử và các bạn có thể hiểu rõ về công đức lục hòa, tăng thêm tín tâm và hoan hỷ thực hành để được lợi ích.

Các bài nên xem:

182 lượt xem
16/09/2020

Bình luận