Bài hát: Hãy chấm dứt chiến tranh cho thế giới hòa bình

Sáng tác lời: Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

---

Lời bài hát:

Ai cũng yêu
mạng sống của mình.
Ai cũng luôn
yêu quý gia đình.
Cả thế giới này
cần có hoà bình.

Hãy lên án chiến tranh
cho thế giới hoà bình!
Hãy thương tất cả sinh linh,
từ bỏ chiến tranh, giữ vững hòa bình!

Một thế giới đẹp tươi -
con người thương quý nhau,
hoa màu xanh tươi tốt,
chia sớt bạn cùng tôi.

Đời sống cũng ngắn thôi,
sống sao cho tươi đẹp,
khi khuất bóng đi rồi,
để lại vạn niềm vui.

Một thế giới văn minh -
tình thương yêu dạt dào,
trí tuệ được tôn vinh,
sinh tồn trái đất này.

Từ bi thương tất cả,
hãy chấm dứt chiến tranh,
hãy yêu quý hoà bình,
trí tuệ được tôn vinh,
sinh tồn trái đất này!
Hãy chấm dứt chiến tranh
cho thế giới hoà bình!

(Quý vị và các bạn được phép sử dụng bài hát này, tuy nhiên cần giữ đúng giai điệu, lời bài hát và giới thiệu đầy đủ thông tin tác giả của nhạc phẩm).

318 lượt xem
07/07/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ