Giải đáp thắc mắc: Tu tập và hồi hướng như thế nào để tự tại trước vô thường

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

27 lượt xem
07/12/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ