Đức tính trung thực - điều không thể thiếu trong hành trình tu học của người con Phật

Ngày 08/6/Canh Tý (tức 28/7/2020), hàng ngàn Phật tử đang tu tập trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa đã vân tập về mái nhà chung Ba Vàng để tham dự khóa tu học Bát quan trai giới định kỳ.

Phật tử hân hoan về chùa tu tập Bát Quan Trai giới
Phật tử hân hoan về chùa tu tập Bát quan trai giới
Các em nhỏ theo cha mẹ đến chùa tu học Phật Pháp
Các em nhỏ theo cha mẹ đến chùa tu học Phật Pháp

Được sự chỉ dạy trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh và sự cắt cử của đại Tăng, Đại đức Thích Trúc Bảo Việt đã quang lâm chứng dự và truyền trao giới Pháp. Qua đây, Đại đức đã giảng giải cho đại chúng hiểu về công đức, lợi ích thù thắng trong ngày tu học Bát quan trai giới. Vâng theo lời chỉ dạy của Đại đức, các Phật tử đồng phát nguyện sẽ nỗ lực tinh tấn tu giới, học Pháp, thanh lọc thân tâm, thực hành các việc thiện lành theo sự chỉ dạy trên Sư Phụ và đại Tăng để mang lại lợi ích thiết thực cho bản thân, gia đình và xã hội.
Buổi chiều cùng ngày, dưới sự hướng dẫn của quý Thầy, các Phật tử đã có thời khóa tọa thiền để lắng tâm, tăng năng lượng và khả năng tập trung trước khi bước vào thời khóa thính Pháp của Sư Phụ.

Đại đức Thích Trúc Bảo Việt đã quang lâm chứng dự và truyền trao giới Pháp đến hàng Phật tử
Đại đức Thích Trúc Bảo Việt đã quang lâm chứng dự và truyền trao giới Pháp đến hàng Phật tử

Trong ngày tu học hôm nay, đại chúng đã học được giá trị của lòng trung thực qua lời giảng của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh thông qua câu chuyện “Bộ quần áo mới của Đức vua”. Sư Phụ căn dặn các Phật tử: “Trên bước đường tu tập, đức trung thực rất quan trọng, nó dẫn chúng ta có thể tiến đạo. Khi chúng ta dối trá, dối mình thì không thể nào chúng ta tiến đạo được. Chúng ta đừng để cho những tâm niệm tham lam, ích kỷ, sân hận, oán thù, si mê, tà kiến, kiêu mạn, đố kỵ che mờ tâm trí khiến chúng ta phải trở thành người dối trá. Những điều đó là chướng ngại trên bước đường tu tập, chướng ngại trong việc làm thanh tịnh tâm của chúng ta. Cho nên, người con Phật phải tu đức chân thật, không dối trá”.
Mong rằng qua ngày tu học Bát quan trai, quý Phật tử sẽ luôn giữ gìn giới đức của mình, tu hạnh chân thật để tiến tu trên con đường học Phật cho tới ngày đạt được quả vị giác ngộ, giải thoát.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng về đức tính trung thực qua câu chuyện “Bộ quần áo mới của Đức vua” trong ngày tu học Bát quan trai giới
Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng về đức tính trung thực qua câu chuyện “Bộ quần áo mới của Đức vua” trong ngày tu học Bát quan trai giới
Hai hàng Phật tử xuất gia và tại gia chú tâm lắng nghe và ghi chép lời giảng của Sư Phụ
Hai hàng đệ tử xuất gia và tại gia chú tâm lắng nghe và ghi chép lời giảng của Sư Phụ

Các bài xem thêm:

967 lượt xem
28/07/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ