Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Trang nghiêm đàn lễ Cầu siêu chẩn tế kết mãn – Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám

“Phật tử chúng ta hãy làm phúc để hồi hướng công đức cho các vong linh, ngạ quỷ. Chúng ta ở cõi người, dù thống khổ nhưng vẫn có thể có sự giúp đỡ chia sẻ của người khác; nhưng ở trong cõi vong linh, ngạ quỷ thì không có sự chia sẻ, trợ giúp lẫn nhau; họ chỉ trông mong vào sự cấp đỡ từ chúng ta, từ cõi người, từ người thân. Vậy nên, chúng ta hãy khởi tâm từ bi mà cúng dường tạo phúc, hồi hướng công đức đến cho họ – đó là sự bố thí cần nên làm.” – Trích lời Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Với mong nguyện được bố thí cho các chúng sinh trong các cõi giới có hữu duyên với pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám, tối ngày 19/7/Tân Sửu (tức 26/8/2021), các Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa đã đại diện CLB Cúc Vàng cùng nhân dân, Phật tử thập phương sắm sửa vật thực, chuẩn bị lễ đàn trang nghiêm.
Sau đó, Cô Phạm Thị Yến cùng các Phật tử, nhân dân đã khải thỉnh chư Tăng chùa Ba Vàng từ bi, hoan hỷ phổ tế cho các chúng vong linh, quỷ thần do nhân dân, Phật tử bạch thỉnh, các chúng quỷ hành bệnh nạn dịch Covid,… cùng về đàn tràng trong pháp đàn kết mãn, để chúng sinh nương vào năng lực của chư Tăng mà được no đủ, hoan hỷ giác ngộ.

Cô Phạm Thị Yến dâng lời bạch thỉnh chư Tăng

Cô Phạm Thị Yến dâng lời bạch thỉnh chư Tăng

Chư Tăng chắp tay chú nguyện cho các chúng được thọ thực no đủ, hoan hỷ nghe kinh, thính Pháp được giác ngộ, tăng trưởng phúc báu, tái sinh về cõi an lành

Chư Tăng chắp tay chú nguyện cho các chúng được thọ thực no đủ, hoan hỷ nghe kinh, thính Pháp được giác ngộ, tăng trưởng phúc báu, tái sinh về cõi an lành

Các Phật tử chắp tay, hướng tâm theo lời chú nguyện của chư Tăng.

Các Phật tử chắp tay, hướng tâm theo lời chú nguyện của chư Tăng

Các Phật tử dâng hoa cung thỉnh theo sự hướng dẫn của chư Tăng

Phật tử dâng hoa theo sự hướng dẫn của chư Tăng

Đàn thí thực được bày trí tố hảo, trang nghiêm

Đàn thí thực được bày trí tố hảo, trang nghiêm

Chư tôn đức Tăng Ni cùng Phật tử hướng về lễ đàn chẩn tế cầu siêu kết mãn - Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám

Chư tôn đức Tăng Ni cùng Phật tử hướng về lễ đàn chẩn tế cầu siêu kết mãn – Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám

Các bài nên xem:

283 lượt xem
26/08/2021

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục