Con quấy khóc khi đang nghe Pháp, tu tập theo bài số 8 phải làm sao?

Các Phật tử trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa đã thực hành những lời giảng từ Sư Phụ, tu tập theo các chương trình tu tập của CLB để tăng trưởng trí tuệ và tích tập thêm công đức, phước báu. Nhờ đó, các Phật tử đã đem công đức này hồi hướng cho các nghiệp khổ của bản thân, gia đình và đã nhận thấy nhiều sự chuyển hóa vi diệu. Nhưng trong quá trình tu tập, một số Phật tử vì con nhỏ quấy khóc nên rất khó để tập trung nghe Pháp theo chương trình tu tập. Bởi vậy, các Phật tử lo lắng rằng như vậy sẽ không đầy đủ trọn vẹn công đức, phước báu để hồi hướng chuyển hóa các nghiệp khổ. Với thực tế nhiều gia duyên như vậy, các Phật tử phải tu tập thế nào để được nhiều lợi ích?
Video trên đây là những lời chia sẻ của Cô Phạm Thị Yến - Pháp Danh Tâm Chiếu Hoàn Quán về vấn đề này. Mong rằng, qua những lời chia sẻ của Cô, quý Phật tử và các bạn có thể hiểu rõ và áp dụng vào trong việc tu tập để được nhiều lợi ích, phước báu nhất.
Các bài nên xem:

669 lượt xem
02/10/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ