CLB Cúc Vàng cúng dường bữa thọ trai buổi sáng trước Lễ Đại giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ lần thứ XI

Ngày 12/11/Canh Tý (tức 25/12/2020), với tâm tịnh tín, đại diện các Phật tử CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa đã cúng dường bữa thọ trai buổi sáng tới chư tôn đức Tăng trong Đại giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ lần thứ 11 tại chùa Trình - Trụ sở BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ninh. 
Theo sự hướng dẫn, sách tấn của Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến, từ sáng sớm, các Phật tử đã chuẩn bị vật phẩm để dâng lên cúng dường chư Tăng Ni. Với tâm thành kính, ai ai cũng hoan hỷ vì được tham gia cúng dường trong dịp lễ đặc biệt này.
Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận:
cúng-dường
Phật tử chuẩn bị vật thực cúng dường bữa thọ trai buổi sáng
cúng-dường-bữa-thọ-trai-buổi-sáng
Phật tử chuẩn bị vật thực cúng dường bữa thọ trai buổi sáng trong lễ Đại giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ lần thứ XI
chuẩn bị vật thực từ sớm
Phật tử chuẩn bị vật thực từ sớm để cúng dường bữa thọ trai buổi sáng trong lễ Đại giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ lần thứ XI
huẩn-bị-vật-thực-từ-sớm-để-cúng-dường-bữa-thọ-trai
Phật tử chuẩn bị vật thực từ sớm để cúng dường bữa thọ trai buổi sáng trong lễ Đại giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ lần thứ XI

 

 

Các bài nên xem:

-
aa
+
498 lượt xem
26/12/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ