Bài hát: Chuyện Cám trộm bống

Nhạc và lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Producer: Huy Lee

Biên đạo: Đức Thuận

Thể hiện: Minh Anh, Hồng Ánh, Nam Lê cùng nhóm nhảy Ban tài năng chùa Ba Vàng 

---

Lời bài hát:

Bống ơi…bống…bống ơi…

Bống, bống, bống, bống, bống, bống ơi.
Bống, bống, bống, bống ơi.
Bống, bống, bống, bống, bống, bống ơi.
Bống, bống, bống, bống, ơi.

Bống bống bang bang
bống bống bang bang
lên ăn cơm vàng, cơm bạc nhà ta
cơm vàng, cơm bạc nhà ta
cơm vàng, cơm bạc hây a.

Ở một làng xa, có ba mẹ con:
Cám - con mẹ ghẻ
đành hanh hay bắt bẻ (hay bắt bẻ lắm)

người chị gái cùng cha
thì xinh như hoa
nết na ấy là cô Tấm í…a...í…a...í…a

Bống này, bống này là bống của tao.
Vì tao bị hoa mắt đấy
trộm sót cái mạng mày
con Tấm kia nhanh tay
bỏ mày mà xuống giếng
bỏ mày mà xuống giếng.
Bống này là của tao, của tao là của tao ha…ha…ha…ha. 

Bống bống bang ban
bống bống bang bang
lên ăn cơm vàng, cơm bạc nhà ta
cơm vàng, cơm bạc nhà ta
cơm vàng, cơm bạc hây a…
ha ha ha ha…ha ha ha ha…

Đây rồi! Đây rồi!
Bống mắc mưu cao
bắt được bống rồi
làm sạch rồi nấu, xào; ăn cho bằng hết
xương chôn góc vườn.
Ngon thật là ngon, ngon thật là ngon!
Tấm tìm đâu cho thấy.

Bụt lại hiện ra
ba lần bảy lượt
giúp cô Tấm vượt thoát
mưu nạn nhà Cám gian.
Tấm thật thà, chăm ngoan
Bụt thương là Bụt giúp.
Hoàng hậu ở ngôi cao.

Người ơi, hỡi người ơi!
Chuyện Cám mà trộm bống
thì Bụt - Phật dạy rồi:
Sống cuộc đời thanh cao
không tham gian, trộm cắp
nên chừa việc quá quắt.
Hoàng hậu đẹp ngàn năm.

Chuyện Cám mà trộm bống
người ơi là người ơi.
Chuyện Cám mà trộm bống
người ơi là người ơi.
Chuyện Cám mà trộm bống
người ơi là người ơi.

Link khuông nhạc: https://drive.google.com/file/d/1fk6Y3ZuraTvV1efkLPszSQEquQXjrU_r/view?usp=drive_link

(Quý vị và các bạn được phép sử dụng bài hát này, tuy nhiên cần giữ đúng giai điệu, lời bài hát và giới thiệu đầy đủ thông tin tác giả của nhạc phẩm).

-
aa
+
196 lượt xem
17/07/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ