Chương trình kính mừng tự tứ - kỷ niệm 21 năm ngày Sư Phụ xuất gia

Đức Phật dạy, ba tháng chư Tăng an cư kiết hạ, trau dồi giới đức, trưởng dưỡng thân tâm đã mang đến vô lượng công đức quý báu cho thế gian. Đây là dịp để các Phật tử, thiện nam tín nữ tỏ lòng thành kính tri ân công đức trên Sư Phụ - Thầy Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng - những Người đã vì hạnh phúc của chúng sinh mà nỗ lực thực hành phạm hạnh, nghiêm trì giới luật, đem phúc lành tế độ nhân gian.
Nhân ngày chúng Tăng tự tứ và cũng là kỷ niệm 21 năm Sư Phụ xuất gia cầu đạo, ngày 15/7/Canh Tý (tức 02/9/2020) vừa qua, trên tinh thần tri ân và đền ân, các cư sĩ, Phật tử đang cấm túc sinh hoạt và tu tập tại chùa đã thay mặt hàng vạn Phật tử của gần 200 đạo tràng tổ chức chương trình nội bộ “Kính mừng Tự tứ - kỷ niệm 21 năm ngày Sư Phụ xuất gia”.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong chương trình kính mừng tự tứ chùa Ba Vàng 
Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong chương trình kính mừng tự tứ chùa Ba Vàng 
Chư Tăng đại diện Tứ chúng dâng lời tác bạch tri ân Sư Phụ nhân ngày tự tứ và cũng là kỷ niệm 21 năm ngày Sư Phụ xuất gia cầu đạo
Chư Tăng đại diện Tứ chúng dâng lời tác bạch tri ân Sư Phụ nhân ngày tự tứ và cũng là kỷ niệm 21 năm ngày Sư Phụ xuất gia cầu đạo
Các Phật tử cúng dường lên Sư Phụ bài hát
Các Phật tử cúng dường lên Sư Phụ bài hát "Kính tri ân Sư Phụ" do Cô Phạm Thị Yến sáng tác bằng cả tâm tri ân sâu sắc của mình
Tiết mục kịch
Tiết mục kịch "Điều kỳ diệu sau chia ly" vô cùng ấn tượng và xúc động.
Phật tử thành kính dâng lời ca tiếng hát tri ân Sư Phụ nhân ngày kỷ niệm 21 năm Người xuất gia cầu đạo.
Phật tử thành kính dâng lời ca tiếng hát tri ân Sư Phụ nhân ngày kỷ niệm 21 năm Người xuất gia cầu đạo.
Các Phật tử trong ban Hành đường của chùa cũng đóng góp một tiết mục rất ý nghĩa:
Các Phật tử trong ban Hành đường của chùa cũng đóng góp một tiết mục rất ý nghĩa: "Ơn Thầy"

Các bài nên xem:

-
aa
+
1,127 lượt xem
05/09/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ