Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Phật tử cầu thỉnh chư Tăng tác lễ đàn chẩn tế Cầu siêu phả độ gia tiên

Chúng con được học Phật Pháp nên biết rằng: “Nhất thiết pháp giới duy tâm tạo”. Cho nên, chúng con thiết nghĩ, mỗi một phong tục tập quán cũng là nhân duyên của chúng sinh. Cũng vậy, hàng năm đến tháng 7, phần đông người dân Việt Nam đều hướng tới ông bà tổ tiên, cha mẹ, quyến thuộc nhiều kiếp mà dâng lễ cúng, nguyện mong tổ tiên nương về con cháu được thọ thực no đủ, vật dụng sung túc. Vì thuần thục phong tục này từ khi còn sống ở trên đời, nên khi mất đi trở thành vong hồn, ông bà tổ tiên, thân nhân, quyến thuộc cũng sẽ hướng tới thân nhân trong dịp tháng 7 này, mong ngóng được cấp đỡ tài vật. Đây là tương duyên giữa kẻ còn và người mất.

Hôm nay, trong không khí của tháng 7 Vu Lan báo hiếu, Phật tử chúng con thấm nhuần lời dạy của Đức Phật, để làm lợi ích cho kẻ còn người mất chỉ có một cách duy nhất là cúng dường Tam Bảo hồi hướng phước báu từ sự chú nguyện của chư Tăng đến cho vong linh. Cho nên, chúng con sắm sửa đàn tràng vật thực, cầu thỉnh trên Sư Phụ cùng chư tôn đức Tăng trượng thừa oai lực Tam Bảo, oai đức chúng Tăng phổ tế đến cho các chúng trong cõi tâm linh: chư Thiên, chư Thần linh, cha mẹ, gia tiên tiền tổ quá vãng từ kiếp quá khứ cho đến kiếp này, cùng các chúng cô hồn ngạ quỷ, quỷ hành bệnh,… có hữu duyên với nhân dân, Phật tử đã hướng tâm bạch thỉnh về chùa, cùng các chúng tâm linh có hữu duyên với Sư Phụ cùng chư tôn đức Tăng Ni. Và để cho các chúng trong cõi tâm linh hữu duyên này có được phúc báu cao quý từ Tam Bảo, nhân dân, Phật tử chúng con cũng thành tâm cúng dường tịnh tài lên Tam Bảo và hiện tiền chư tôn đức Tăng Ni tại chùa Ba Vàng.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh niêm hương bạch Phật, tác lễ đàn chẩn tế Cầu siêu phả độ gia tiên

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh niêm hương bạch Phật, tác lễ đàn chẩn tế Cầu siêu phả độ gia tiên

Cô Phạm Thị Yến cùng đại diện các Phật tử trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa dâng phẩm vật cúng dường

Cô Phạm Thị Yến cùng đại diện các Phật tử trong CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa dâng phẩm vật cúng dường

Đại diện cho các Phật tử trong CLB Cúc Vàng cùng Phật tử, nhân dân thập phương, Cô Phạm Thị Yến đã dâng lời tác bạch cầu thỉnh trên Sư Phụ cùng chư Tăng tác lễ trai đàn chẩn tế cầu siêu phả độ gia tiên

Đại diện cho các Phật tử trong CLB Cúc Vàng cùng Phật tử, nhân dân thập phương, Cô Phạm Thị Yến đã dâng lời tác bạch cầu thỉnh trên Sư Phụ cùng chư Tăng tác lễ trai đàn chẩn tế Cầu siêu phả độ gia tiên

Chúng con cầu thỉnh trên Sư Phụ cùng chư tôn đức Tăng vì lòng từ bi hứa khả nạp thọ và tác lễ trai đàn chẩn tế cầu siêu nhân lễ Vu Lan báo hiếu và chú nguyện hồi hướng phước báu cúng dường Tam Bảo của chúng con đến cho cửu huyền thất tổ, cha mẹ quá vãng cùng các chúng trong cõi tâm linh hữu duyên chúng con đã bạch ở trên, được nương nhờ phước báu này, ở nơi đàn chẩn tế được thọ thực no đủ, nghe kinh thính pháp được giác ngộ, đủ duyên nương tựa Tam Bảo, phát tâm Bồ Đề tinh tấn tu hành sớm được an vui giải thoát.

Đàn chẩn tế cầu siêu phả độ gia tiên chùa Ba Vàng

Đàn chẩn tế Cầu siêu phả độ gia tiên chùa Ba Vàng

Đàn chẩn tế được các Phật tử bày trí trang nghiêm tố hảo

Đàn chẩn tế được các Phật tử bày trí trang nghiêm tố hảo

————————

Trước khi diễn ra lễ cầu siêu phả độ gia tiên, trời có dấu hiệu mưa lớn, mây đen vần vũ; theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn, vào lúc đó tại thành phố Uông Bí trời sẽ mưa to và sấm sét. Thế nhưng, nhờ sự gia hộ của chư Phật, chư Thiên hoan hỷ ủng hộ, gần giờ bắt đầu đàn lễ, mây đen đã tản đi, trời đã có trăng, có sao. Đó chính là một sự linh ứng nhiệm màu!

Các bài nên xem:

385 lượt xem
16/08/2021

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục