Noi gương hiếu hạnh của Ngài Mục Kiền Liên, Phật tử dâng phẩm vật cúng dường nhân mùa Vu Lan

Thực hành theo lời Đức Phật dạy về báo đền ân đức cha mẹ, gia tiên tiền tổ, ngày 08/7/Tân Sửu (tức 15/8/2021), được sự cho phép trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chư Tăng Ni, Phật tử chùa Ba Vàng đã tổ chức Lễ Vu Lan báo hiếu PL.2565 - DL.2021.

Phật tử cung nghinh Sư Phụ cùng chư tôn đức Tăng tiến về ngôi Đại hùng bảo điện
Phật tử cung nghinh Sư Phụ cùng chư tôn đức Tăng tiến về ngôi Đại hùng bảo điện

Nhằm hướng tâm tri ân Sư Phụ, tri ân cha mẹ hiện tiền, cha mẹ, quyến thuộc trong hiện đời cũng như các kiếp quá khứ, Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến cùng với các Phật tử trong CLB Cúc Vàng đang tu tập cấm túc tại chùa đã tham gia Lễ Vu Lan báo hiếu chùa Ba Vàng.

Tại chính điện, đối trước Tam Bảo, trước Sư Phụ, Cô chủ nhiệm cùng các Phật tử đã nương đức chư Tăng Ni tụng sám Vu Lan, dâng lời tri ân Sư Phụ cùng cha mẹ nhân mùa Vu Lan.

Chư tôn đức Tăng Ni cùng đại diện các Phật tử trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa đã dâng lời tri ân Sư Phụ, cha mẹ nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu
Chư tôn đức Tăng Ni cùng đại diện các Phật tử trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa đã dâng lời tri ân Sư Phụ, cha mẹ nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu
Cô Phạm Thị Yến cùng các Phật tử chắp tay trang nghiêm, hướng tâm tri ân Sư Phụ cùng cha mẹ, tiên tổ theo lời tác bạch của chư Tăng
Cô Phạm Thị Yến cùng các Phật tử chắp tay trang nghiêm, hướng tâm tri ân Sư Phụ cùng cha mẹ, tiên tổ theo lời tác bạch của chư Tăng

Noi theo đức hiếu của Ngài Mục Kiền Liên, thực hành lời Phật dạy, Cô Phạm Thị Yến cùng các Phật tử phẩm vật cúng dường trên Sư Phụ cùng chư tôn đức Tăng Ni; nguyện cầu hồi hướng phước lành để báo đền ân cha mẹ hiện tiền và cha mẹ quá khứ trong nhiều kiếp.

Cô Phạm Thị Yến cùng các Phật tử CLB Cúc Vàng đã dâng y bát, cúng dường Sư Phụ cùng chư Tăng
Cô Phạm Thị Yến cùng các Phật tử CLB Cúc Vàng đã dâng y bát, cúng dường Sư Phụ cùng chư Tăng
Các Phật tử trong buổi lễ Vu Lan báo hiếu
Các Phật tử trong buổi lễ Vu Lan báo hiếu

Các bài nên xem:

-
aa
+
1,251 lượt xem
16/08/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ