Lễ khai đàn tụng kinh cầu siêu anh linh anh hùng liệt sỹ - CLB Cúc Vàng

"Ơn tổ quốc từng ngọn rau, tấc đất 
Nghĩa đồng bào từ gia thất quê hương".
Thực hành lời Đức Phật dạy về báo tứ trọng ân - trong đó có ân quốc gia, xã tắc, ngày 10/12/Canh Tý (tức 22/01/2021), được sự cho phép trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh và chư Tăng chùa Ba Vàng, Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến cùng các Phật tử trong CLB Cúc Vàng đang tu tập cấm túc tại chùa đã tổ chức Lễ khai đàn cầu siêu anh linh anh hùng liệt sĩ.
Dưới sự hướng dẫn và chứng minh của chư tôn đức Tăng, đàn lễ đã được diễn ra trong không khí linh thiêng và ý nghĩa. Các Phật tử trong CLB đã cùng hướng tâm tri ân, tụng kinh lễ bái hồi hướng công đức tới các anh linh anh hùng liệt sĩ - những người đã ngã xuống vì nền độc lập, hạnh phúc của nhân dân.
Đàn lễ tụng kinh cầu siêu cho các anh linh anh hùng liệt sĩ sẽ diễn ra liên tục (không gián đoạn) trong 3 ngày 3 đêm - từ ngày 22/01 đến 24/01 năm 2021 (tức 10/12 đến 12/12/CT).
Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Đàn-lễ-cầu-siêu-anh-linh-anh-hùng-liệt-sỹ
Đàn lễ khai đàn trang nghiêm tố hảo
chư Tăng chùa ba Vàng
Nương đức trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh và chư Tăng chùa ba Vàng, đàn lễ được diễn ra dưới sự chứng minh của Chư Tăng bổn tự
Đại diện chư tôn đức Tăng dâng hương, bạch Phật trước khi vào khóa lễ.
Đại diện chư tôn đức Tăng dâng hương, bạch Phật trước khi vào khóa lễ.
Cô Phạm Thị Yến cùng các Phật tử trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa tụng kinh khai đàn.
Cô Phạm Thị Yến cùng các Phật tử trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa tụng kinh khai đàn.
dâng nước uống, vật thực
Đại diện Phật tử CLB Cúc Vàng dâng nước uống, vật thực lên chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chưng minh và dâng cúng các anh linh anh hùng liệt sĩ.

Các bài nên xem:

-
aa
+
818 lượt xem
23/01/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ