Bốn đạo tràng mới được thành lập - Phát triển hạt giống Bồ Đề

Với mong muốn các Phật tử có một môi trường tu tập lục hòa để được lợi ích cho bản thân và gia đình, Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến đã sách tấn 4 nhóm Phật tử về lợi ích của việc thành lập đạo tràng và tham gia vào CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa.
Hiểu được lợi ích như vậy, cùng với lòng khát ngưỡng giáo Pháp của Đức Thế Tôn qua sự giảng dạy trên Sư Phụ và chư Tăng, ngày 15/7/Canh Tý (tức 02/9/2020) vừa qua, các Phật tử đã tha thiết cầu thỉnh Sư Phụ chứng minh để được thành lập đạo tràng tu tập.
Được Sư Phụ hứa khả, 4 nhóm Phật tử đã được thành lập 4 đạo tràng, bao gồm: đạo tràng Trúc Tuệ (Đạo tràng trưởng: Phan Tuấn Anh), đạo tràng Thái Bích (Đạo tràng trưởng: Phạm Văn Đài), đạo tràng Minh Phổ (Đạo tràng trưởng: Trần Thị Mai) và đạo tràng Hiếu Giác (Đạo tràng trưởng: Phạm Thị Duyên).
Bên cạnh đó, Sư Phụ đã có lời căn dặn rằng: “Bốn đạo tràng còn rất non trẻ nhưng thực sự rất đặc biệt ở ngôi chùa chúng ta. Tên của bốn đạo tràng được ghép bởi tên của Sư Phụ và tên của Ngài Thiền sư khai sơn ra ngôi chùa - Tổ sư Tuệ Bích Phổ Giác. Bốn đạo tràng này sẽ lưu truyền lớn mạnh, là nòng cốt lan tỏa Phật Pháp. Và Sư Phụ cũng mong, trong bốn đạo tràng này sẽ có những người trở thành đệ tử xuất gia của Phật”.
Mong rằng, bốn đạo tràng mới được thành lập sẽ tinh tấn tu tập để trở thành những người hộ Pháp cho giáo Pháp bất tử của Đức Như Lai!

dao-trang-minh-pho-do-Phat-tu-tran-thi-mai-lam-dtt
Đạo tràng Minh Phổ do Phật tử Trần Thị Mai làm đạo tràng trưởng
dao-trang-truc-tue-do-phan-tuan-anh-lam-dtt
Đạo tràng Trúc Tuệ do Phật tử Phan Tuấn Anh làm đạo tràng trưởng
dao-trang-Thai-Bích-do-Phat-tu-Pham-van-dai-lam-dtt
Đạo tràng Thái Bích do Phật tử Phạm Văn Đài làm đạo tràng trưởng
dao-trang-hieu-giac-do-Phat-tu-pham-thi-duyen-lam-dtt
Đạo tràng Hiếu Giác do Phật tử Phạm Thị Duyên làm đạo tràng trưởng

Các bài nên xem:

869 lượt xem
17/09/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ