Bài hát: Trần Nhân Tông - Điềm lành đế vương, giấc mộng Thánh tổ

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Sáng tác nhạc: Nhạc sĩ Vũ Trọng Phương

Thể hiện: Ca sĩ Vũ Phước, Phú Sĩ cùng vũ đoàn Ánh Dương
Biên đạo: Hồ Hoa

--------------------------

Lời bài hát:

Đông Bắc nước Nam
núi non hùng vĩ
xuất sinh anh hùng - bậc đại quân vương.
Khi mới hạ sinh
thân tướng vàng kim - điềm lành ứng báo
đại ngự ngai vàng
giữ yên bờ cõi
xây dựng giang san.

Giấc mộng khai quang
hoa sen Phật ngự
lục hoà ban bố
nhân dân phụng hành
hoằng truyền Phật Pháp
Việt Nam Thánh tổ Trần Nhân Tông.

Đông Bắc nước Nam
núi non hùng vĩ
xuất sinh anh hùng - bậc đại quân vương
hoằng truyền Phật Pháp
trị quốc an dân
Việt Nam Thánh tổ Trần Nhân Tông.

(Quý vị và các bạn được phép sử dụng bài hát này, tuy nhiên cần giữ đúng giai điệu, lời bài hát và giới thiệu đầy đủ thông tin tác giả của nhạc phẩm).

Các bài nên xem:

1,896 lượt xem
16/09/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ