Bài hát: Thai nhi hãy tha thứ cho mẹ

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Sáng tác nhạc: Vũ Trọng Phương

Thể hiện: Minh Huyền


Lời bài hát:

Con lạy Phật từ bi cứu độ
Con tâm thành sám hối tội phá thai
Hỡi các con! Vong linh nhi của mẹ
Mẹ lạy Phật xin sám hối các con
Xin thứ tha cho lỗi lầm của mẹ.

“Các con ơi mẹ ngàn lần xin sám hối”

Hỡi các con!
Mẹ vô minh, không gìn giữ các con
Khiến cho con chẳng được thân người
Trước Tam Bảo, ngàn lần xin tha thứ
Tâm thành này mẹ sám hối thiết tha.

Ngày hôm nay, mẹ con ta hội ngộ
Chốn thiền môn cùng một niệm quy y
Thành đệ tử của đấng cha lành
Nguyện đời đời giúp nhau cùng làm thiện
Nguyện đời đời giúp đỡ lẫn nhau cùng nhau tu,

theo chánh Pháp nhiệm mầu
cho tới ngày viên thành Phật quả.

Các con hỡi! Ta cùng nhau lễ Phật
Lễ chư Tăng, thành kính tri ân
Kính lạy Phật từ bi cứu thế
Đem đạo lành phổ tế chúng sanh.

Link khuông nhạc:https://drive.google.com/file/d/1i7q_SGNi5hR-amyqeL1N4NeTQuP9TNEw/view?usp=drive_link

(Quý vị và các bạn được phép sử dụng bài hát này, tuy nhiên cần giữ đúng giai điệu, lời bài hát và giới thiệu đầy đủ thông tin tác giả của nhạc phẩm).

Các bài nên xem:

-
aa
+
2,659 lượt xem
09/07/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ