Bài hát: Ta là ai?

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Sáng tác nhạc: Chu Oanh

Thể hiện: Trần Cảnh, Việt Anh

---

Lời bài hát:

Từ khi sinh ra
ta mãi đi tìm ta.
Cuộc đời trải qua bao vất vả
ta cần chi
ta được gì
và ta là ai?

Ta là ai?
Tuổi thơ mãi đi tìm,
ta là tuổi thanh xuân
lão niên hay cái chết?
Đâu mới thật là ta?

Chân lý nơi Phật Đà:
Thời gian mãi dần xa
các pháp vốn vô thường
sở hữu là bi thương.

Ôi, chân lý bình dị thay!
Tham ái là gốc khổ
tìm đâu cho thấy ta
chỉ có tâm Bồ đề
an trụ thật là ta.

Ta mãi đi tìm ta
trong vô minh đau khổ
chỉ có tâm Bồ đề
an trụ thật là ta.

Ta là ai? Ta là tuổi thơ (sao)? Tuổi thơ đã qua rồi
Trung niên hay lão niên là ta ư ?
Không, tất cả rồi cũng sẽ qua đi
Vậy trong cái chết có ta không?
Cũng lại chẳng có ta. Chết rồi nghiệp thức lại tiếp tục trôi lăn trong luân hồi khổ đau. Chỉ có tâm giác ngộ và vô lượng từ bi là muôn đời chẳng đổi Đó mới chính là ta
Cũng là tâm Bồ đề Chỉ có an trụ nơi tâm bồ đề mới đích thực là ta.

(Quý vị và các bạn được phép sử dụng bài hát này, tuy nhiên cần giữ đúng giai điệu, lời bài hát và giới thiệu đầy đủ thông tin tác giả của nhạc phẩm).

Các bài nên xem:

 

744 lượt xem
03/08/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ