Bài hát: Phật Thích Ca với mùa xuân

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Sáng tác nhạc: Nhạc sĩ Xuân Trí

Biên đạo: Ngọc Linh

Thể hiện: Ca sĩ Phàm Vũ, Đinh Lê, Văn Thi cùng nhóm múa Ban tài năng chùa Ba Vàng


Lời bài hát:

Tia nắng hồng bồng bềnh, mây nhẹ trôi ngang trời thảnh thơi
hoa đua nở, ong bướm vui rộn ràng, bay nô đùa – mùa xuân.

Bậc trí giác sáng hơn ngàn ánh dương
Tỏa hương khắp mười phương
Cứu độ chúng sinh – Phật Thích Ca.

Bốn chân lý, nhân thiên thực hành được an lành, hạnh phúc.
Hương thơm khắp mười phương
Ánh dương tỏa chiếu soi
Lợi ích chúng hữu tình – Phật Thích Ca.
Tia nắng hồng thảnh thơi, hoa đua nở – mùa xuân
Nhân thiên mãi an lành
Phật Thích Ca
Phật Thích Ca…

Link khuông nhạc: https://drive.google.com/drive/folders/17OOFNC_p1OKPuPeXyFDKzNiDuH_NfeuT

(Quý vị và các bạn được phép sử dụng bài hát này, tuy nhiên cần giữ đúng giai điệu, lời bài hát và giới thiệu đầy đủ thông tin tác giả của nhạc phẩm).

Các bài nên xem:

1,835 lượt xem
02/01/2024

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ