Bài hát: Kính mừng sinh nhật Thầy

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Sáng tác nhạc: Vũ Trọng Phương

Thể hiện: Hồng Ánh, Hoàng Anh cùng tốp ca, nhóm múa Ban tài năng chùa Ba Vàng

Biên đạo: Phan Hiếu, Hồ Hoa
---
Lời bài hát:

Niềm vui vui nho nhỏ
trong vạn pháp vô thường
Sinh diệt, hợp và tan
là sinh nhật thầy con.

Năm mươi sáu năm về trước
Thầy sinh nơi cõi đời
rồi từ bỏ ngũ dục tham ái ở trần gian
theo bước chân Phật đà
xuất gia hoằng chánh Pháp
nguyện cứu khổ muôn loài.

Thầy ơi, bao năm tháng qua đi
du hoá nơi Ta Bà
Thầy vẫn luôn bền chí
chẳng quản vạn dặm xa.

Hôm nay sinh nhật Thầy
chúng con hát ca mừng - mừng vui được giác ngộ
mừng vui được bên Thầy.

Nào các đạo hữu ơi, (Nào Phật tử chúng ta)
hát ca vang lên nào!
Kính mừng sinh nhật thầy chúng ta.

Mừng sinh nhật, sinh nhật!
Mừng sinh nhật, sinh nhật!

Nào các đạo hữu ơi, (Nào Phật tử chúng ta)
hát ca vang lên nào!
Mừng sinh nhật, sinh nhật
sinh nhật Thầy kính yêu.

Mừng sinh nhật, sinh nhật.
Mừng sinh nhật, sinh nhật
sinh nhật Thầy kính yêu.

(Quý vị và các bạn được phép sử dụng bài hát này, tuy nhiên cần giữ đúng giai điệu, lời bài hát và giới thiệu đầy đủ thông tin tác giả của nhạc phẩm).

Các bài nên xem:

817 lượt xem
11/03/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ