Bài hát: Ánh đăng tri ơn

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Sáng tác nhạc: Xuân Trí

Biên đạo: Phan Lê Hiếu

Thể hiện: Sao mai Thu Lương cùng nhóm múa Ban tài năng chùa Ba Vàng

---

Lời bài hát:

Lung linh, lung linh.

Ánh đăng chiếu sáng lung linh kết tình thân trí tuệ.

Ánh đăng sáng chiếu nhiệm màu giữa bầu trời bao la.

Dâng đăng sáng lung linh tỏa ngát hương nghĩa tình kết nối bao trái tim.

Hạnh phúc lớn tìm về suối nguồn vô tận tri ơn.

 

Lung linh, lung linh.

Ánh đăng chiếu sáng lung linh

Thành tâm cung kính dâng lên trên tình yêu thương cao cả bao đời người đã vì ta.

Với trái tim bé nhỏ nguyện đời đời tri ân.

Dâng đăng sáng lung linh, tình yêu thương cao cả, người trọn đời vì ta.

Nam mô Bổn Sư Đức Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Bổn Sư Đức Thích Ca Mâu Ni Phật.

Lung linh, lung linh.

Ánh đăng chiếu sáng lung linh kết tình thân trí tuệ.

Ánh đăng sáng chiếu nhiệm màu giữa bầu trời bao la.

Dâng đăng sáng lung linh tỏa ngát hương nghĩa tình kết nối bao trái tim.

Hạnh phúc lớn tìm về suối nguồn vô tận tri ơn.

 

Lung linh, lung linh.

Ánh đăng chiếu sáng lung linh, thành tâm cung kính dâng lên trên tình yêu thương cao cả, bao đời người đã vì ta.

Với trái tim bé nhỏ nguyện đời đời tri ơn.

Dâng đăng sáng lung linh, tình yêu thương cao cả, người trọn đời vì ta.

Nam mô Bổn Sư Đức Thích Ca Mâu Ni Phật (6 lần).

(Quý vị và các bạn được phép sử dụng bài hát này, tuy nhiên cần giữ đúng giai điệu, lời bài hát và giới thiệu đầy đủ thông tin tác giả của nhạc phẩm).

Các bài nên xem:

 

238 lượt xem
21/08/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ