Vị đại triệu phú Cấp Cô Độc cúng dường tới Đức Phật và Tăng chúng

Hơn 2.600 năm trước, từ thời Đức Phật còn tại thế, có rất nhiều vị trưởng giả, đại phú với tâm hộ trì Tam Bảo cùng đức tin thanh tịnh đã dâng những tài sản quý cúng dường tới Đức Phật và Tăng chúng. Từ sự cúng dường đúng Pháp đó mà họ đạt được phước báu vô lượng trong nhiều kiếp.

Dưới đây là trích lược câu chuyện về vị đại triệu phú Cấp Cô Độc cúng dường tới Đức Phật và Tăng chúng:
“Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về ông Cấp Cô Ðộc. Ông Cấp Cô Ðộc đã tiêu hết cho Giáo pháp đức Phật một số tiền là năm trăm bốn mươi triệu đồng tiền vàng để xây dựng tinh xá, và ông không nghĩ đến châu báu nào khác ngoài ba ngôi báu Phật, Pháp, Tăng. Trong khi bậc Ðạo Sư còn ở Kỳ Viên, mỗi ngày vị triệu phú đi đến tinh xá ba lần để cúng dường: một vào buổi sáng, một vào buổi trưa, một vào buổi chiều. Buổi sáng ông đem theo cháo, sau buổi ăn sáng đem theo bơ chín, bơ tươi, mật ong, đường mật. Buổi chiều ông đem theo hương liệu, vòng hoa, vải may y. Ngày này qua ngày khác, vị ấy tiêu dùng như vậy, không hạn chế.

Trong nhà vị triệu phú luôn luôn có phần cơm cho năm trăm Tỷ-kheo, nhà vị đại triệu phú giống như cái giếng trong xanh ở ngã tư đường cho chúng Tỷ-kheo, như ngôi nhà cha mẹ đối với tất cả đại chúng.” - Trích lược Kinh Tiểu Bộ 4 (Tác giả: Hòa thượng Thích Minh Châu dịch - Xuất bản 2001), Chương I. Phẩm Kulavaka 40. Chuyện Hố Than Lửa Cây Keo.

Tiếp nối truyền thống chư Phật và tạo duyên cho chúng sinh được gieo trồng nhân lành nơi phước điền Tam Bảo, chư Tăng ngày nay vẫn duy trì Pháp trì bình khất thực và thọ nhận vật phẩm, tịnh tài tùy duyên do thí chủ cúng dường. Đây cũng là một trong 13 hạnh đầu đà, là Pháp để kết duyên với chúng sinh.

299733479_387114393532799_3066265538513868214_n-(1)
Vị đại triệu phú Cấp Cô Độc cúng dường tới Đức Phật và Tăng chúng

Các bài nên xem:

1,745 lượt xem
16/08/2022

Bình luận (10)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. N
  N

  Nguyễn Thị Kim Anh

  18/08/2022

  Ai cúng dường Tam Bảo, cung kính chư Tăng sẽ được phước báu trong hiện tại và vô lượng các kiếp về sau. Trong bài kinh “Bố thí và cúng dường như Pháp: Đức Phật dạy: Cúng dường, đảnh lễ các Tỳ kheo tu hành phạm hạnh đã được ly tham hay đang thực hành hạnh ly tham, đã được ly sân hay đang thực hành hạnh ly sân; đã được ly si hay đang thực hành hạnh ly si. Là nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện, món ăn an lạc, thuộc thiên giới, là quả lạc dị thục, dẫn đến cõi Trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, hạnh phúc và an lạc”.

 2. N
  N

  Nguyễn Thị Kim Anh

  16/08/2022

  ĐẢNH LỄ - CÚNG DƯỜNG CHƯ TĂNG, PHƯỚC BÁU VÔ LƯỢNG Trong bài kinh “ Bố Thí và Cúng dường Như Pháp “ Đức Phật dạy: Cúng dường, đảnh lễ các Tỳ Kheo tu hành phạm hạnh đã được ly tham hay đang thực hành hạnh ly tham, đã được ly sân hay đang thực hành hạnh ly sân; đã được ly si hay đang thực hành hạnh ly si. Là nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện, món ăn an lạc, thuộc thiên giới, là quả lạc dị thục, dẫn đến cõi Trời, đưa đến khả lạc, khả hỷ, hạnh phúc và an lạc”. Con thật có duyên lành khi được cúng dường đến chư Tăng tu hành phạm hạnh là chư Tăng chùa Ba Vàng!

 3. N
  N

  Nguyễn Thị Kim Anh

  16/08/2022

  Trong bài kinh CHUYỆN HỐ THAN LỬA C Y KEO, có nói đến câu chuyện cư sĩ Cấp Cô Độc với tín tâm với Đức Phật và chư Tăng, ông đã bố thí không ngừng nghỉ, ông cúng dường Phật tinh xá (chùa), thức ăn, y phục, hương liệu. Ông đã tiêu hết cho Giáo pháp đức Phật một số tiền là năm trăm bốn mươi triệu đồng để xây dựng tinh xá, và ông không nghĩ đến châu báu nào khác ngoài ba ngôi báu Phật, Pháp, Tăng. Đến khi tài sản khánh tận, do nhân duyên ông đã được một vị Thần giúp đỡ tìm lại được những tài sản mà những người nợ chưa trả ông và những tài sản bị mất.

 4. T
  T

  Trần Huyền

  16/08/2022

  Cung kính chư Tăng tu hành thanh tịnh đúng Pháp được phúc báu vô lượng.

 5. L
  L

  Lưu Thủy

  16/08/2022

  Việc nhận vật phẩm cúng dường trong kinh Đức Phật có dạy. Nên việc Chư Tăng chùa Ba Vàng hay các chùa khác thọ nhận cúng dường của nhân dân, Phật tử là hoàn toàn đúng Pháp, đúng theo lời dạy của Phật.