Nghi thức thỉnh xả bùa chú, cây hương, bát hương

Nghi thức thỉnh xả bùa chú, cây hương, bát hương

Nếu các Phật tử ở xa, muốn cúng dường về chùa Ba Vàng, nhưng không có điều kiện để về

Chi tiết
Hướng dẫn tham gia cầu siêu trực tuyến vào các ngày: 14; 30 hoặc 29 âm lịch hàng tháng

Hướng dẫn tham gia cầu siêu trực tuyến vào các ngày: 14; 30 hoặc 29 âm…

Nếu các Phật tử ở xa, muốn cúng dường về chùa Ba Vàng, nhưng không có điều kiện để về

Chi tiết
Các nghi thức tu tập an vị lô hương giải bùa chú trực tuyến

Các nghi thức tu tập an vị lô hương giải bùa chú trực tuyến

Nghi thức đang chỉnh sửa, Phật tử không sử dụng, bao giờ sử dụng được thì sẽ bỏ phần này.

Chi tiết
Nghi thức làm lễ tại các nơi thờ tà kiến để bạch thỉnh cầu siêu cho vong linh

Nghi thức làm lễ tại các nơi thờ tà kiến để bạch thỉnh cầu siêu cho…

Nếu các Phật tử ở xa, muốn cúng dường về chùa Ba Vàng, nhưng không có điều kiện để về

Chi tiết
Tập 1 – Quyển Hạ – Link các ngày nghe Pháp – Chương trình tu tập cầu siêu hóa giải oán kết (bài 8)

Tập 1 – Quyển Hạ – Link các ngày nghe Pháp – Chương trình tu tập…

Tuần 1 Ngày 2: Video: Kinh Bát Đại Nhân Giác giảng giải – Điều giác ngộ thứ nhất   Ngày

Chi tiết
Tập 1 – Quyển Trung – Link các ngày nghe Pháp – Chương trình tu tập cầu siêu hóa giải oán kết (bài 8)

Tập 1 – Quyển Trung – Link các ngày nghe Pháp – Chương trình tu tập…

Tuần 1 Ngày 2: Video: Nhân quả không một ai ở ngoài   Ngày 3: Video: Kiếp trước nợ gì,

Chi tiết
Tập 1 – Quyển Thượng – Link các ngày nghe Pháp – Chương trình tu tập cầu siêu hóa giải oán kết (bài 8)

Tập 1 – Quyển Thượng – Link các ngày nghe Pháp – Chương trình tu tập…

Ngày 4:  Bài 1: Bài Xứng đáng là ruộng phước | Phẩm Bố thí & cúng dường – Kinh Nikaya

Chi tiết
Nghi thức cúng tạ lễ tại nhà sau khi xây sửa mộ (Dành cho đạo tràng đi làm phận sự)

Nghi thức cúng tạ lễ tại nhà sau khi xây sửa mộ (Dành cho đạo tràng…

Nghi thức đang chỉnh sửa, chưa sử dụng Nghi thức này dành cho đạo tràng đi làm phận sự. Đạo

Chi tiết