Bài 7: Buông bỏ chấp thủ trong phận sự được "tăng thượng duyên" tu giải thoát |Tu tập tại rừng lần 2

Bài 7: Buông bỏ chấp thủ trong phận sự được “tăng thượng duyên” tu giải thoát…

Muốn có được sự lục hòa vững bền trong một tập thể thì bản thân mỗi thành viên chúng ta

Chi tiết
Bài 6: Buông bỏ "gia duyên" hướng tới "duyên tu" | Tu tập tại rừng lần 2

Bài 6: Buông bỏ “gia duyên” hướng tới “duyên tu” | Tu tập tại rừng lần…

Người sống ở tại gia phần lớn bị gia duyên ràng buộc từ vợ chồng, con cái, công việc,… đến

Chi tiết
Bài 5: Người tu Phật không thể thiếu giáo Pháp và "duyên" thực hành Pháp | Tu tập tại rừng lần 2

Bài 5: Người tu Phật không thể thiếu giáo Pháp và “duyên” thực hành Pháp |…

Trước khi Đức Thế Tôn nhập diệt, Ngài đã dạy đệ tử Phật phải lấy chính Pháp làm ngọn đèn

Chi tiết
Bài 3: Ngồi thiền đề mục trú tâm từ bi | Tu tập tại rừng lần 2

Bài 3: Ngồi thiền đề mục trú tâm từ bi | Tu tập tại rừng lần…

Khi chúng ta thiền quán sẽ thấy được những tâm bất thiện của mình và khi đoạn trừ những tâm

Chi tiết
Bài 2: Hành thiền trừ tâm phóng dật | Tu tập tại rừng lần 2

Bài 2: Hành thiền trừ tâm phóng dật | Tu tập tại rừng lần 2

Vạn vật trong pháp giới này đều vô thường, biến hoại. Tâm của con người chúng ta cũng vậy, đều

Chi tiết
Bài 1: Cách trú tâm từ bi kéo dài giáo Pháp Phật | Tu tập tại rừng lần 2

Bài 1: Cách trú tâm từ bi kéo dài giáo Pháp Phật | Tu tập tại…

Mỗi mỗi Phật tử chúng ta khi tu tập tại chùa Ba Vàng, được thực hành Pháp dưới sự giáo

Chi tiết
Nghi thức tu tập 49 ngày lần 1 – Ngày 11 (Bài 8)

Nghi thức tu tập 49 ngày lần 1 – Ngày 11 (Bài 8)

Ngày 11: Tụng kinh Sắp lễ: Trước mỗi bát hương, đặt lễ một bát cơm, một cốc nước chè, nếu

Chi tiết
Nghi thức tu tập 49 ngày lần 1 – Ngày 12 (Bài 8)

Nghi thức tu tập 49 ngày lần 1 – Ngày 12 (Bài 8)

Ngày 12: Nghe Pháp (Cắm hương trước hoặc cầm hương đọc xong nguyện hương thì cắm hương; 3 chuông –

Chi tiết