Bài cúng Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5

Lời Dẫn Tết Đoan Ngọ, dân gian gọi là ngày chiết sâu bọ, có ý nghĩa mong muốn mùa màng

Chi tiết
Chương trình tu tập kỷ niệm ngày vía đức Phổ Hiền Bồ Tát thành đạo (Dành cho nhân dân Phật tử chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

Chương trình tu tập kỷ niệm ngày vía đức Phổ Hiền Bồ Tát thành đạo (Dành…

I. Lời dẫn Kính thưa quý đạo hữu! Đức Phổ Hiền Bồ Tát là vị Bồ Tát Đẳng Giác có

Chi tiết
Chương trình tu tập kỷ niệm ngày vía đức Phổ Hiền Bồ Tát thành đạo (Dành cho Phật tử Câu lạc bộ đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa)

Chương trình tu tập kỷ niệm ngày vía đức Phổ Hiền Bồ Tát thành đạo (Dành…

I. Lời dẫn Kính thưa quý đạo hữu! Đức Phổ Hiền Bồ Tát là vị Bồ Tát Đẳng Giác có

Chi tiết

Chương trình tu tập kính mừng Phật đản (Dành cho Phật tử Câu lạc bộ Cúc…

I. Lời dẫn Đức Phật đản sinh là sự kiện thiêng liêng và vô cùng hy hữu – sự đản

Chi tiết
Phật tử Phạm Thị Yến nói về chủa đề thế nào gọi là cãi ngang

Nghi thức tu bát quan trai giới hồi hướng cầu nguyện hóa giải nạn dịch bệnh…

LỜI DẪN ĐẦU Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Kính thưa quý Phật tử! Quý Phật tử

Chi tiết
Nghi thức tu tập kỷ niệm ngày vía đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát (Dành cho Phật tử trong CLB)

Nghi thức tu tập kỷ niệm ngày vía Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát (Dành…

Lời dẫn Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát thường được gọi tắt là Văn Thù (dịch nghĩa là Diệu Đức,

Chi tiết
Nghi thức tu tập kỷ niệm ngày vía đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát (Dành cho nhân dân Phật tử ngoài CLB)

Nghi thức tu tập kỷ niệm ngày vía Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát (Dành…

Lời dẫn Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát thường được gọi tắt là Văn Thù (dịch nghĩa là Diệu Đức,

Chi tiết
Nghi thức tu tập hồi hướng nguyện cầu hóa giải dịch bệnh Virus Corona (Covid – 19) (Dành cho Phật tử Câu lạc bộ Cúc Vàng)

Nghi thức tu tập hồi hướng nguyện cầu hóa giải dịch bệnh Virus Corona (Covid –…

LỜI NÓI ĐẦU (Hóa: chuyển hóa; giải: đi khỏi, giải thoát) Kính thưa đại chúng, dịch virus Corona (Covid-19) đã

Chi tiết