Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Tu thế nào để được lợi ích khi ở xa chùa?

Đức Phật dạy: “Ai yết kiến Ta mà không thực hành Pháp của Ta thì coi như cách xa Ta ngàn dặm. Còn ai cách xa Ta ngàn dặm, mà thực hành Pháp của Ta thì chính là người ấy đang yết kiến Ta”.
Để làm lợi ích cho bản thân, gia đình và những người xung quanh thì chúng ta phải luôn thân cận Tam Bảo, gần gũi bậc Thiện tri thức, thực hành và ứng dụng Phật Pháp. Do vậy, các Phật tử nên tu tập trong đạo tràng, và đạo tràng nên thường xuyên tổ chức về chùa để tu tập được trọn vẹn thù thắng. Vậy thì đối với những đạo tràng xa chùa về địa lý, không thể thường xuyên về chùa để thân cận gần Tam Bảo và các bậc Thiện tri thức thì phải làm thế nào để tu tập Phật Pháp đạt được lợi ích lớn?
Mời quý vị cùng lắng nghe video sau đây!

Nhân dịp kỷ niệm một năm ngày thành lập đạo tràng Minh Niệm, Yến xin chia sẻ với các quý đạo hữu về chủ đề ở xa chùa tu như thế nào để được tinh tấn và có lợi ích.

Xem Thêm: Tinh Tấn Trong Các Duyên Làm Phận Sự Được Lợi Ích Gì?

140 lượt xem
10/11/2019

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục