Tu Bát quan trai tại nhà có được lợi ích không?

Câu hỏi: Bản thân tôi là Phật tử tại gia, tôi có được nghe Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng Pháp về tu Bát quan trai, vì điều kiện xa tôi không về trực tiếp được thì tôi ở nhà nghe thầy giảng qua âm thanh. Tôi làm theo đúng lời Thầy giảng và giữ 8 giới của Phật tử thì tôi có được lợi ích gì không?

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

Các bài nên xem: 

-
aa
+
1,413 lượt xem
14/07/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ