Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Thế nào là “Tự quy y Tăng nguyện cho chúng sinh thống lý đại chúng nhất thiết không ngại”?

Trong nhà Phật, tại phần Tam tự quy, thường có câu là “Tự quy y Tăng/ nguyện cho chúng sinh/ thống lý đại chúng/ nhất thiết không ngại”, ý nghĩa của câu này nghĩa là gì? Mời quý Phật tử cùng đọc bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn!

Câu hỏi: Con kính thưa cô! Hằng ngày, con vẫn đọc kinh và tự tam quy y, nhưng con không hiểu câu “Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh thống lý đại chúng nhất thiết không ngại”. Con mong Cô giải thích giúp con và mọi người cùng hiểu. Xin tri ân cô nhiều!

Cô Phạm Thị Yến trả lời: Cô chào em! Cô xin trả lời em về ý nghĩa của câu “Tự quy y Tăng nguyện cho chúng sinh thống lý đại chúng nhất thiết không ngại”.

Khi quy y, chúng ta được giảng về Tam Bảo bên ngoài và Tam Bảo tự tính. Tăng Bảo bên ngoài là tập thể các vị Sa-môn, tu tập hòa hợp theo giáo lý giải thoát của Đức Phật: Tăng thượng Tâm, tăng thượng Giới, tăng thượng Trí, được thanh tịnh. Còn Tăng Bảo tự tính là sự thanh tịnh nơi tự tính của chúng ta.

Tự quy y Tăng là tự mình quay về nương tựa nơi tự tính thanh tịnh. Nguyện cho chúng sinh thống lý đại chúng nhất thiết không ngại là nguyện cho tất cả chúng sinh đều quay về nơi tự tính thanh tịnh, không làm chướng ngại nhau.

Con quay về nương tựa vào tự tính thanh tịnh, nguyện cho tất cả chúng sinh cũng quay về nương tựa nơi tự tính thanh tịnh, không làm chướng ngại nhau. “Tự tính thanh tịnh” sẽ quản lý, thống lý đại chúng, khiến cho đại chúng không làm chướng ngại nhau.

tu-quy-y-tang-nguyen-cho-chung-sinh-thong-ly-dai-chung
Tự quy y Tăng là tự mình quay về nương tựa nơi tự tính thanh tịnh.

(Trích lời của Cô Phạm Thị Yến trả lời trong nhóm Tâm sự cùng Cô Phạm Thị Yến – Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Xem thêm:
Cách tu tập Phật pháp cho người mới quy y Tam Bảo
Duyên gì rơi nước mắt vì Tăng bảo?

348 lượt xem
07/12/2019

Bình luận (0)

Bình luận của bạn