Sự hy sinh xương máu của Đức Phật trong vô lượng kiếp để cứu độ chúng sinh

Trong 3 A-tăng-kỳ kiếp, Đức Phật đã hy sinh xương máu của mình để tìm ra giáo Pháp, cứu độ chúng sinh. Nhờ sự hy sinh đó mà ngày nay, chúng ta mới có nhân duyên được vào trong giáo Pháp của Ngài, thực hành chân lý để được hạnh phúc, an vui.
Để cảm nhận phần nào ân đức từ sự hy sinh vô lượng của Đức Phật trong các kiếp sinh tử vì chúng sinh, xin kính mời quý Phật tử và các bạn theo dõi video trên đây!

346 lượt xem
22/01/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ