Phật tử trưng bày tế đàn cúng thí thực chuẩn bị cho Lễ Cầu siêu phả độ gia tiên

Thực hành theo lời Đức Phật dạy, dưới sự chỉ dạy của Sư Phụ cùng chư Tăng và sự hướng dẫn của Cô Phạm Thị Yến, các Phật tử trong CLB Cúc Vàng hiện đang tu tập tại chùa đã trưng bày tế đàn thí thực chuẩn bị cho lễ Cầu siêu Phả độ gia tiên tại chùa Ba Vàng trong mùa Vu Lan báo hiếu.

Vật phẩm được trưng bày để hiến cúng bao gồm: cơm chay, cháo trắng, xôi chè, ngô khoai, hoa quả, bánh kẹo, gạo, muối, nước trà,... và tịnh tài dâng cúng Tam Bảo để hồi hướng tới cho cha mẹ quá vãng, gia tiên tiền tổ của các gia đình tín chủ đã bạch thỉnh, hồi hướng cho các chúng vong linh, ngạ quỷ được về đàn tràng thọ thực no đủ; được thính pháp, nghe kinh, qua sự khai thị của chư Tăng mà sớm giác ngộ, siêu thoát.

Dưới đây là hình ảnh các Phật tử trong CLB Cúc Vàng hiện đang tu tập và sinh hoạt tại chùa Ba Vàng trưng bày tế đàn cúng thí thực:

cô CN-1
Cô chủ nhiệm cùng các Phật tử trong CLB Cúc Vàng hiện đang tu tập và sinh hoạt tại chùa Ba Vàng trưng bày tế đàn cúng thí thực chuẩn bị cho lễ Cầu siêu Phả độ gia tiên
PT-1
Các Phật tử hiện đang tu tập và sinh hoạt tại chùa Ba Vàng vận chuyển mâm cúng thí thực tới đàn lễ

 

 

sắp xếp
Các Phật tử khéo léo sắp xếp, trưng bày tế đàn cúng thí thực

bưng đồ
Các Phật tử nhanh chóng hoàn thiện những công việc bày trí bàn cúng thí thực

 

Các bài nên xem:

2,050 lượt xem
27/08/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ