Phật tử CLB Cúc Vàng về chùa tụng kinh nhân mùa an cư của chư Tăng

Được sự cho phép trên Sư Phụ cùng chư Tăng chùa Ba Vàng và sự hướng dẫn của Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến, ngày 29/4 nhuận/Canh Tý (tức ngày 20/6/2020) - cũng là ngày tu học thường kỳ tại chùa, các Phật tử tại các đạo tràng trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa đã cùng nhau vân tập về ngôi Đại hùng bảo điện để tụng kinh theo 3 tháng an cư kiết hạ của chư Tăng.

>>> Phật tử hướng tới thực tập thiền trong mùa an cư kiết hạ của chư Tăng

Các Phật tử trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa tụng kinh nhân mùa an cư của chư Tăng

Các Phật tử trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa tụng kinh nhân mùa an cư của chư Tăng

Các Phật tử trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa tụng kinh nhân mùa an cư của chư Tăng

Các Phật tử trong CLB Cúc Vàng trong thời khóa tụng kinh

Nương vào công đức của chư Tăng, các Phật tử CLB Cúc Vàng trong 3 tháng hạ này phát nguyện tinh tấn hành trì giới pháp của Phật; cầu nguyện cho Phật Pháp mãi được trường tồn ở thế gian; Thánh Tăng sớm xuất hiện ở cõi Ta-bà để tuyên dương chính Pháp; đất nước luôn được bình an, mưa thuận gió hòa; chúng sinh đều được kết duyên lành với chính Pháp của Phật.

Phật tử CLB Cúc Vàng phát nguyện tinh tấn hành trì giới pháp của Phật trong mùa an cư kiết hạ

Phật tử CLB Cúc Vàng phát nguyện tinh tấn hành trì giới pháp của Phật trong mùa an cư kiết hạ

Phật tử chắp tay trang nghiêm trong thời khóa

Phật tử chắp tay trang nghiêm trong thời khóa

Mong rằng, với công đức tu tập và hộ trì Tam Bảo, các Phật tử CLB Cúc Vàng sẽ luôn luôn tinh tiến, gieo những hạt giống thiện lành để sớm thành tựu trên con đường cầu đạo giác ngộ.

Các bài nên xem:

465 lượt xem
20/06/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ