Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Phật tử CLB Cúc Vàng tinh tấn học Pháp trực tuyến tại nhà

Những ngày qua, chư Tăng Ni, Phật tử chùa Ba Vàng đã y theo lời Đức Phật dạy trong bài kinh Vesali – Thiên tai, dịch họa, cùng tụng kinh tán dương công đức Tam Bảo nhằm hồi hướng công đức cho dịch bệnh sớm được hóa giải, tiêu trừ.

Phật tử trong đạo tràng Trúc Hải Kiến An - Hải Phòng niệm hồng danh Phật trước khi vào thời khóa nghe Pháp

Phật tử trong đạo tràng Trúc Hải Kiến An – Hải Phòng niệm hồng danh Phật trước khi vào thời khóa nghe Pháp

Phật tử trong các đạo tràng thuộc CLB Cúc Vàng luôn thu xếp thời gian để học Pháp qua mạng

Phật tử trong các đạo tràng thuộc CLB Cúc Vàng luôn thu xếp thời gian để học Pháp qua mạng

Với lòng từ bi, mong muốn các Phật tử hiểu được ý nghĩa bài kinh Tam Bảo và có thêm lòng tin vào việc nương tựa Tam Bảo, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã có các buổi giảng Pháp trực tuyến qua mạng, giảng giải về ý nghĩa của bài kinh.

>>> Sẽ thoát nghiệp chết nếu tụng kinh Tam Bảo đúng cách

Gia đình Phật tử đạo tràng Trúc Hải Kiến An - Hải Phòng trang nghiêm nghe Sư Phụ giảng Pháp trực tuyến

Gia đình Phật tử đạo tràng Trúc Hải Kiến An – Hải Phòng trang nghiêm nghe Sư Phụ giảng Pháp trực tuyến

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, không thể về chùa tu học trực tiếp, Phật tử trong CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa với tâm mong cầu học Pháp và thực hành Pháp đã cố gắng sắp xếp công việc gia đình, trang nghiêm lắng nghe những lời pháp nhũ quý báu của Sư Phụ qua mạng.

Các Phật tử không quên ghi chép lại ý nghĩa kinh Tam Bảo khi nghe Sư Phụ giảng

Các Phật tử không quên ghi chép lại ý nghĩa kinh Tam Bảo khi nghe Sư Phụ giảng

Nhóm Phật tử đạo tràng Trúc Hải Thủy Nguyên - Hải Phòng trang nghiêm nghe Pháp trực tuyến tại nhà

Nhóm Phật tử đạo tràng Trúc Hải Thủy Nguyên – Hải Phòng trang nghiêm nghe Pháp trực tuyến tại nhà

Qua những lời giảng giải của Sư Phụ, các Phật tử đã hiểu hơn về uy lực của Tam Bảo, vững chắc hơn niềm tin vào năng lực hộ trì của Tam Bảo để từ đó tinh tấn tu tập hồi hướng góp phần chuyển hóa dịch bệnh COVID-19.

Các bài nên xem: 

138 lượt xem
12/08/2020

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục